C-CV ZSS Anglický jazyk a literatura pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSAJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

Studenti si na začátku 1. semestru najdou školitele, pod jehož vedením budou psát závěrečnou práci a který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly. V obou semestrech si studenti zapisují předmět Závěrečná práce.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3DC_DIDA Didaktika
k 4
AJ3DC_LISE Literární stylistika
z 2
AJ3DC_LSTY Stylistika
z 4
AJ3DC_POLI Populární literatura
z 4
AJ3DC_ZAVP Závěrečná práce
z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3DC_HVAJ Historický vývoj anglického jazyka
k 4
AJ3DC_POST Nové literatury
z 4
AJ3DC_PRAG Pragmatika
z 4
AJ3DC_SBAL Literární seminář pro pokročilé
z 4
AJ3DC_TEHO Testování a hodnocení na středních školách
z 2
AJ3DC_ZAVP Závěrečná práce
z 4