C-CV ZSS Český jazyk a literatura pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSCJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ3DC_JDC1 Didaktika českého jazyka na střední škole 1
6 hodin v semestru z 1
CJ3DC_JHM1 Historická mluvnice českého jazyka 1
6 hodin v semestru z 1
CJ3DC_JKo1 Komentovaná četba odborného tisku 1
Pozn.: Výuka předmětu je realizována bezkontaktní formou, popř. formou individuálních konzultací.Předmět je určen pouze pro studenty českého jazyka a literatury v rozšiřujícím studiu.
individuální konzultace z 5
CJ3DC_JOn1 Onomastika 1
6 hodin v semestru z 1
CJ3DC_JSp1 Současné slovotvorné postupy 1
6 hodin v semestru z 1
CJ3DC_JTx1 Textová syntax 1
6 hodin v semestru z 1
CJ3DC_JZP1 Závěrečná práce 1
individuální konzultace z 20
CJ3DC_LCPr Česká próza 90. let 20. století
k 2
CJ3DC_LDL1 Didaktika literatury pro střední školy
z 2
CJ3DC_LLDM Literatura pro děti a mládež po roce 1989
z 2
CJ3DC_LNP1 Nové poznatky o dějinách české literatury
z 2
CJ3DC_LOZ1 Opomíjené žánry v české literatuře po roce 1989
z 2
CJ3DC_LZP1 Závěrečná práce 1
z 20

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ3DC_Dia1 Dialektologie 1
Pozn.: Die Dialektologie 1 wird vor allem für die deutsch sprechenden Studenten empfohlen./Konzultace probíhají v německém jazyce.
Individuelle Konsultation z 1
CJ3DC_Ono1 Onomastik 1
Pozn.: Die Onomastik 1 wird vor allem für die deutsch sprechenden Studenten empfohlen./Konzultace probíhají v německém jazyce.
Individuelle Konsultation z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ3DC_JDC2 Didaktika českého jazyka na střední škole 2
6 hodin konzultací v semestru k 1
CJ3DC_JHM2 Historická mluvnice českého jazyka 2
6 hodin konzultací v semestru k 1
CJ3DC_JKo2 Komentovaná četba odborného tisku 2
Pozn.: Předmět je realizován jako bezkontaktní výuka, popř. formou individuálních konzultací. Předmět je určen pouze pro studenty českého jazyka a literatury v rozšiřujícím studiu.
individuální konzultace z 5
CJ3DC_JOn2 Onomastika 2
6 hodin konzultací v semestru k 1
CJ3DC_JSP2 Současné slovotvorné postupy 2
6 hodin konzultací v semestru k 1
CJ3DC_JTx2 Textová syntax 2
k 1
CJ3DC_JZP2 Závěrečná práce 2
individuální konzultace z 20
CJ3DC_LALV Aktuální otázky literární vědy pro děti a mládež
6 hodin konzultací v semestru z 2
CJ3DC_LCDr České drama 90. let 20. století
z 2
CJ3DC_LCPo Česká poezie 90. let 20. století
k 2
CJ3DC_LTEO Literární teorie po roce 1989
6 hodin konzultací v semestru z 2
CJ3DC_LZP2 Závěrečná práce 2
z 20

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ3DC_Dia2 Dialektologie 2
Pozn.: Die Dialektologie 2 wird vor allem für die deutsch sprechenden Studenten empfohlen./Konzultace probíhají v německém jazyce.
Individuelle Konsultation k 1
CJ3DC_Ono2 Onomastik 2
Pozn.: Die Dialektologie I wird vor allem für die deutsch sprechenden Studenten empfohlen./Konzultace probíhají v německém jazyce.
Individuelle Konsultation z 1