C-CV ZSS Francouzský jazyk a literatura pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSFJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3DC_FAT1 Analýza textu 1
12 hodin z 4
FJ3DC_FDID Didaktika
12 hodin z 4
FJ3DC_FJDL Dětská literatura
12 hodin z 4
FJ3DC_FJS1 Jazykový seminář 1
12 hodin z 4
FJ3DC_FUPP Ústní a písemný projev
12 hodin z 4
FJ3DC_SZP Seminář k závěrečné práci
12 hodin z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3DC_FAT2 Analýza textu 2
FJ3DC_FAT1 12 hodin z 4
FJ3DC_FJS2 Jazykový seminář 2
12 hodin z 4
FJ3DC_FKL1 Frankofonní literatura
6 hodin z 4
FJ3DC_FRST Stylistika
12 hodin z 4
FJ3DC_FVJZ Vývoj jazyka
12 hodin k 4
FJ3DC_SZP Seminář k závěrečné práci
12 hodin z 4