C-CV ZSS Základy společenských věd pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSZSV_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV3DC_DOV1 Didaktika 1
0/0/10 z 2
OV3DC_MPSS Morální problémy současné společnosti
0/0/15 k 2
OV3DC_SOCI Sociologie
0/0/10 zk 3
OV3DC_SPP K současným polit. problémům
0/0/15 zk 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV3DC_BE Bioetika
0/0/10 zk 3
OV3DC_DOV2 Didaktika 2
OV3DC_DOV1 0/0/15 zk 3
OV3DC_FK Filozofie kultury
0/0/10 k 3
OV3DC_SASS Sociogeografické aspekty současného světa
0/0/15 k 2
OV3DC_ZP Závěrečná práce
konzultace práce z 3