C-CV ZS1 Německý jazyk pro ZŠ

Atributy: CCV_ZS1NJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty v prvním semestru studijní referentka. Od druhého semestru si účastníci zapisují předměty sami pomocí registračních šablon v IS MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_B203 Jazyková cvičení B2 - 3
Pozn.: Předmět se v období podzim 2015 vyučuje pod kódem N%_5JCV.
(! NJ2BP_5JCV )&&(! N2BP_5JCV )&&(! NJ2BK_5JCV )&&(! N2BK_5JCV ) nebo 24 hodin v kombinované formě k 2
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_SYX2 )&&(! N2BP_SYX2 )&&(! NJ2BK_SYX2 )&&(! N2BK_SYX2 ) nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
! NJP_DEJ nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
N2MK_1DID Didaktika 1     z 4
N2M_PxP Náslechová oborová praxe průběžná   min. 10 náslechů z 4

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_B204 Jazyková cvičení B2 - 4
Pozn.: Předmět se v období jaro 2016 vyučuje pod kódem N%_6JCV.
NJ_B201 && NJ_B202 && NJ_B203 &&(! NJ2BP_6JCV )&&(! N2BP_6JCV )&&(! NJ2BK_6JCV )&&(! N2BK_6JCV ) nebo 6 hodin blokově v kombinované formě zk 1
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě zk 2
N2MK_2DID Didaktika 2     k 4

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  nebo 12 hodin v kombinované formě k 2
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
  nebo 12 hodin v kombinované formě k 2
N2MK_3DID Didaktika 3     zk 5
N2MK_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3 N2MK_2JCV   z 4

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_X111 Volitelná oborová praxe
Pozn.: ex N2B_PXP1
! N2B_PXP1 praxe (5 pohovorů na školách) z 2
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání)   konzultace a odevzdání práce z 4
N2MK_4DID Didaktika 4     z 2
N2MK_4JCV Jazyková cvičení - závěrečná zkouška N2MK_1JCV && N2MK_2JCV && N2MK_3JCV   zk 6