C-CV ZSS Němčina pro střední školy

Atributy: CCV_ZSSNJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty v prvním semestru studijní referentka. Od druhého semestru si účastníci zapisují předměty sami pomocí registračních šablon v IS MU.
 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ3DC_1DID Didaktika pro střední školy   konzultace z 4
NJ3DC_1ETY Etymologie   konzultace k 6
NJ3DC_1LIT Vybrané kapitoly z německy psané literatury 1   konzultace z 4
NJ3DC_1TSN Tendence v současné němčině   konzultace z 4

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání)   konzultace a odevzdání práce z 4
NJ3DC_2AOT Aspekty odborného textu   konzulatace k 6
NJ3DC_2DSS Didaktika pro střední odborné školy   konzulatace k 6
NJ3DC_2JCV Reálie německy mluvících zemí   konzulatace k 6
NJ3DC_2LIT Vybrané kapitoly ze současné německy psané literatury 2   konzulatace z 2

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_X111 Oborová praxe
Pozn.: ex N2B_PXP1
! N2B_PXP1 praxe (5 pohovorů na školách) z 2