B-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atribut: BPD_SOVC_P_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_ExOZ Exkurze do odborných zařízení
0/0/1 z 1
SV4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit)
0/0/2 z 1
SV4BP_OSP1 Osobnostní příprava 1
0/2/0 k 3
SV4BP_SPG Základy pedagogiky (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_SSO Úvod do sociální pedagogiky (seminář)
0/2/0 z 3
SV4BP_SZP1 Základy psychologie 1 (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_UFI Úvod do filosofie
1/0/0 zk 3
SV4BP_USP Úvod do sociální pedagogiky (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_ZaDV Základy dramatické výchovy
0/2/0 k 3
SV4BP_ZAX Základy axiologie
0/2/0 k 3
SV4BP_ZPG Základy pedagogiky (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_ZPs1 Základy psychologie 1 (přednáška)
1/0/0 zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
CJV_RJA2 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SZ4BP_CPP Critical Pedagogy Perspectives: Students as Agents of Change
/2/ k 4
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_MUZP Muzejní pedagogika
0/2/0 k 3
SZ9BP_PLAD Playback divadlo
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DT2E Informační technologie
0/2/0 zk 4
SV4BP_HPgP Dějiny sociální pedagogiky (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_HPgS Dějiny sociální pedagogiky (seminář)
0/2/0 z 3
SV4BP_KZ2Z Kurz 2 (zimní)
0/0/4 z 3
SV4BP_MULP Multikulturní výchova (přednáška)
1/0/0 k 2
SV4BP_MULS Multikulturní výchova (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_OSP2 Osobnostní příprava 2
0/2/0 k 3
SV4BP_PPX1 Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
0/0/2 z 2
SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2
0/2/0 k 3
SV4BP_ZZDN Základy zdravotních nauk
1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_IMPR Improvizace a jiné techniky v dramatické výchově
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_KZDV Kurz dramatické výchovy (festivalový)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/3.3 z 1
SV4BP_KZHP Kurz dramatické výchovy (herecká průprava)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/2 z 1
SV4BP_MPPA Metodika plánování přírodovědných aktivit
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
2/0/0 k 4
SV4BP_PEDI Pediatrie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
1/0/0 zk 3
SV4BP_PrC1 Praktické činnosti 1 (dřevo, plasty, modelářství)
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
0/0/3 z 3
SV4BP_PXZS Praxe na základní škole
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/1 z 1
SV4BP_RET Hlasová výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/1/0 z 1
SV4BP_SLPD Stavba lekce a její realizace, práce s dětmi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_UDV Úvod do specializace Dramatická výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 z 2
SV4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
0/1/0 zk 3
SV4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
0/1/0 zk 3
SV4BP_1AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
CJV_AJA2 0/2/0 z 2
SV4BP_1NB1 Němčina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
CJV_NJA2 0/2/0 z 2
SV4BP_1RB1 Ruština pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_RJA2 (obvykle v lednu).
CJV_RJA2 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
CJV_ROM1 0/2/0 z 2
SC4BK_DVPX Dramatická výchova v pedagogické praxi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 2
SC4BK_GVZ Globální rozvojové vzdělávání
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SC4BK_INVZ Inkluzivní vzdělávání
0/0/1 z 3
SC4BK_MAD Metodika aktivního doučování
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/2 z 3
SC4BK_SPS Školní psychologie
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
0/0/4 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
0/0/3 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
1/0/0 k, z 1
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry
0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SZ9BP_ZRM1 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZT Zahradní terapie pro pedagogy
/2/ z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_OSP3 Osobnostní příprava 3
0/2/0 k 3
SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální)
0/0/2 z 2
SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence
0/2/0 k 3
SV4BP_SPoP Sociální politika (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_SPoS Sociální politika (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_SpPS Základy speciální pedagogiky (seminář)
Pozn.: Předmět určen pro studenty specializace DV a TPA; nezapisují studenti specializace SpP
! SV4BP_ZSP1 && ! SV4BP_ZSP2 && ! SV4BP_PEDI && ( NOW ( SV4BP_SpP1 ) || SV4BP_SpP1 ) && ! NOWANY ( SV4BP_ZSP3 , SV4BP_ZSP4 , SV4BP_ZSP5 , SV4BP_NEU0 , SV4BP_PSCH ) 0/1/0 z 1
SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška)
Pozn.: Nezapisují SP
1/0/0 zk 3
SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Dvoutýdenní praxe na souvislé výchovně-vzdělávací akci (prázdninovém táboře, škole v přírodě apod.).
0/0/2 z 2
SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her
0/2/0 z 2
SV4BP_VPPr Praktikum z vývojové psychologie
0/2/0 z 3
SV4BP_VPsP Vývojová psychologie pro sociální pedagogy
1/0/0 zk 3
SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (přednáška)
1/0/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_Div1 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru (dramatizace)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 k 2
SV4BP_DLIT Práce s textem, literatura pro děti a mládež
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_MTDV Divadlo Fórum
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_NEU Neurologie
1/0/0 zk 3
SV4BP_PDV1 Projekty v dramatické výchově 1
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_POHV Pohybová výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 z 2
SV4BP_POK Pokusnictví
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
0/4/0 k 5
SV4BP_PrC2 Praktické činnosti 2 (přírodniny, papír, textil, kov)
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
SV4BP_PrC1 0/0/3 z 3
SV4BP_PSCH Psychiatrie
1/0/0 k 2
SV4BP_PXSS Praxe v střední škole (průběžná)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/1 z 1
SV4BP_TvPs Tvůrčí psaní
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 k 2
SV4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 - logopedie
0/1/0 zk 3
SV4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 surdopedie
0/1/0 zk 3
SV4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 oftalmopedie
0/1/0 zk 3
SV4BP_2AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
SV4BP_1AB1 0/2/0 zk 4
SV4BP_2NB1 Němčina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
SV4BP_1NB1 0/2/0 zk 4
SV4BP_2RB1 Ruština pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
SV4BP_1RB1 0/2/0 zk 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
CJV_ROM1 0/2/0 z 2
SC4BK_APSD Alternativní přístupy ve školní didaktice
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1 z 3
SC4BK_DMJV Didaktické metody v jazykovém vzdělávání
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 3
SC4BK_DMPV Didaktické metody v přírodních vědách
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 3
SZ4BP_CPP Critical Pedagogy Perspectives: Students as Agents of Change
/2/ k 4
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
1/0/0 z 1
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_METW Metodologický workshop
0/0/1.2 z 2
SZ9BP_MUZP Muzejní pedagogika
0/2/0 k 3
SZ9BP_PLAD Playback divadlo
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)
0/1/3.3 z 3
SV4BP_PPsP Psychopatologie (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_PPsS Psychopatologie (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_SoPg Sociální pedagogika (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_SPgS Sociální pedagogika (seminář)
0/2/0 z 3
SV4BP_SPrP Sociální práce (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_SprS Sociální práce (seminář)
0/1/0 z 1
SV4BP_SPsP Sociální psychologie (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_SPsS Sociální psychologie (seminář)
0/1/0 z 1
SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální)
0/0/2 z 2
SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (přednáška)
Pozn.: Předpoklad pro ukončení: Úspěšně zakončení předmětů SV4BP_VCS1 a SV4BP_VVC z podzimního semestru a SV4BP_VCS1, SV4BP_VCS2 z jarního semestru
( SV4BP_VCS1 && SV4BP_VVCP && SV4BP_VCS2 ) || ( SV4BP_VCS1 && SV4BP_VVCP && NOW ( SV4BP_VCS2 )) || ( NOW ( SV4BP_VCS1 ) && NOW ( SV4BP_VVCP ) && NOW ( SV4BP_VCS2 )) 1/0/0 zk 2
SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit
Pozn.: Splnění předmětu je jedním z předpokladů pro připuštění k souborné zkoušce z Výchovy ve volném čase (SV4BP_VCSZ).
NOW ( SV4BP_VCSZ ) 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_Div2 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 2
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 k 2
SV4BP_DPrC Didaktika praktických činností
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
0/0/2 zk 4
SV4BP_EnPr Environmentální praktikum
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase. Volně navazuje na předmět pokusnictví.
0/3/0 k 4
SV4BP_HrL1 Hra s loutkou 1
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/2 z 1
SV4BP_HrL2 Žonglování
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 z 2
SV4BP_KDV Kurz dramatické výchovy
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/3.3 z 1
SV4BP_MSP Funkční vidění
Pozn.: Předmět je určen pro profilaci SP.
SV4BP_ZSP6 0/2/0 k 3
SV4BP_PDV2 Projekty v dramatické výchově 2
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 z 2
SV4BP_PrC3 Praktické činnosti 3 (výpočetní technika)
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
0/0/2 z 3
SV4BP_PXUS Praxe v základní umělecké škole
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/0/1 z 1
SV4BP_SSP1 Specializace 1 Psychopedie
0/4/0 zk 6
SV4BP_TDV Teorie dramatické výchovy
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SV4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení
0/1/0 zk 3
SV4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 - etopedie
0/1/0 zk 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
CJV_ROM1 0/2/0 z 2
SC4BK_DVPX Dramatická výchova v pedagogické praxi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 2
SC4BK_GVZ Globální rozvojové vzdělávání
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SC4BK_INVZ Inkluzivní vzdělávání
0/0/1 z 3
SC4BK_MAD Metodika aktivního doučování
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/2 z 3
SC4BK_SPS Školní psychologie
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze studenti somatopedie a psychopedie, není určeno pro studenty etopedie.
0/2/0 z 2
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
0/0/4 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
0/0/3 z 1
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě)
SV4BP_KZ2Z 0/0/4 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
1/0/0 k, z 1
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry
0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_METW Metodologický workshop
0/0/1.2 z 2
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SZ9BP_ZRM1 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZT Zahradní terapie pro pedagogy
/2/ z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_EKOP Environmentální edukace v sociální pedagogice
0/1/0 k 2
SV4BP_FiV Filozofie výchovy (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_FiVS Filozofie výchovy (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_KPAP Sociální a pedagogická antropologie (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_KPAS Sociální a pedagogická antropologie (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_SOCP Sociologie (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_SOCS Sociologie (seminář)
0/1/0 z 2
SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová)
0/0/2 z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DeDi Dějiny divadla
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
2/0/0 zk 4
SV4BP_DSA Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 k 3
SV4BP_ISPD Inkluzivní speciální pedagogika
0/2/0 zk 4
SV4BP_PROJ Závěrečný projekt a jeho realizace
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
SV4BP_UDV 0/0/1 k 2
SV4BP_PXVC Praxe ve volnočasovém zařízení
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
SV4BP_UDV 0/0/1 z 1
SV4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
2/0/0 k 3
SV4BP_SP2a Specializace 2a - etopedie
0/4/0 zk 6
SV4BP_SP2b Specializace 2b - somatopedie
0/4/0 zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
CJV_ROM1 0/2/0 z 2
SC4BK_APSD Alternativní přístupy ve školní didaktice
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1 z 3
SC4BK_DMJV Didaktické metody v jazykovém vzdělávání
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 3
SC4BK_DMPV Didaktické metody v přírodních vědách
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 3
SZ4BP_CPP Critical Pedagogy Perspectives: Students as Agents of Change
/2/ k 4
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
1/0/0 z 1
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_METW Metodologický workshop
0/0/1.2 z 2
SZ9BP_MPX Mentoring profesních praxí
0/0/2 z 3
SZ9BP_MUZP Muzejní pedagogika
0/2/0 k 3
SZ9BP_PLAD Playback divadlo
Pozn.: Výuka blokově 2 dny.
0/0/1.3 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_ANDS Andragogika (seminář)
0/2/0 z 2
SV4BP_PDgS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář)
0/2/0 z 2
SV4BP_PPDg Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška)
1/0/0 zk 3
SV4BP_ZPrP Základy práva (přednáška)
2/0/0 k 3
SV4BP_ZPrS Základy práva (seminář)
0/2/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DGM1 Diagnostické metody ve speciální pedagogice 1
0/2/0 z 2
SV4BP_PPS2 Patopsychologie 2
1/0/0 zk 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
CJV_ROM1 0/2/0 z 2
SC4BK_DVPX Dramatická výchova v pedagogické praxi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 z 2
SC4BK_GVZ Globální rozvojové vzdělávání
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SC4BK_INVZ Inkluzivní vzdělávání
0/0/1 z 3
SC4BK_MAD Metodika aktivního doučování
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/2 z 3
SC4BK_SPS Školní psychologie
Pozn.: Předmět je součástí profilace Asistent pedagoga a přednostně ho zapisují studenti se zájmem o ukončení celé profilace a dalších souvisejících předmětů.
0/0/1.2 k 3
SV4BP_IOPB Integrující otázky sociální pedagogiky
0/0/1.2 z 4
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě)
SV4BP_KZ2Z 0/0/4 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
1/0/0 k, z 1
SZ9BP_ATSP Alternativní techniky ve speciální pedagogice
0/0/2 z 3
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry
0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/0/2 k 3
SZ9BP_IMOR Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SZ9BP_METW Metodologický workshop
0/0/1.2 z 2
SZ9BP_MPX Mentoring profesních praxí
0/0/2 z 3
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SZ9BP_ZRM1 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZT Zahradní terapie pro pedagogy
/2/ z 3