N-ZS FJJ Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ a JŠ

Atribut: NZS_FJJ_P_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJMP_DI1 Didaktika 1   0/2/0 z 2
FJMP_JS1A Jazykový seminář 1A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_JS1B.
  0/1/0 z 1
FJMP_LDM Literatura pro děti a mládež
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_LDMS.
  1/0/0 z 1
FJMP_LX1 Lexikologie 1
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_LX1S.
  1/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJHC_GF Geografie Francie   1/0/0 z 1
FJMP_JS1B Jazykový seminář 1B   0/1/0 z 2
FJMP_LDMS Literatura pro děti a mládež - seminář   0/1/0 z 2
FJMP_LX1S Lexikologie 1 - seminář   0/1/0 z 2
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
  0/1/0 z 2
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
  0/1/0 z 2
FJMV_FDR Francouzský detektivní román   0/1/0 z 2
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika   0/1/0 z 2
FJMV_TAK Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století   0/2/0 z 3
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu   0/1/0 z 2

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJMP_DI2 Didaktika 2 FJMP_DI1 0/2/0 z 2
FJMP_JS2A Jazykový seminář 2A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_JS2B.
FJMP_JS1A 0/1/0 zk 3
FJMP_LI20 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století   1/0/0 z 1
FJMP_LX2 Lexikologie 2
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_LX2S.
FJMP_LX1 1/0/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJHC_GFZ Geografie frankofonních zemí   1/0/0 zk 3
FJHC_LKF Literatura a kultura Francie   1/1/0 zk 4
FJMP_JS2B Jazykový seminář 2B   0/1/0 z 2
FJMP_LX2S Lexikologie 2 - seminář   0/1/0 z 2
FJMV_APJ Aktivizující prostředky v jazykové třídě
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
  0/1/0 z 2
FJMV_KF Kanadská francouzština   0/1/0 z 2
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí   1/0/0 z 2
FJMV_POS Poslech s porozuměním   0/2/0 z 2

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJMP_DI3 Didaktika 3 FJMP_DI1 && FJMP_DI2 0/2/0 zk 4
FJMP_JS3A Jazykový seminář 3A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_JS3B.
FJMP_JS1A && FJMP_JS2A 0/1/0 zk 3
FJMP_PP1A Písemný projev 1A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_PP1B.
  0/1/0 zk 3
FJMP_VJ Vývoj jazyka
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_VJS.
  1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJM_VPx3 Učitelská praxe 3
Pozn.: Zapisují studenti přijatí od podzimního semestru 2013.
  0/0/2 z 2

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJHC_GF Geografie Francie   1/0/0 z 1
FJMP_JS3B Jazykový seminář 3B   0/1/0 z 2
FJMP_PP1B Písemný projev 1B   0/1/0 z 2
FJMP_VJS Vývoj jazyka - seminář   0/1/0 z 2
FJMV_DH Deskové hry ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět se vyučuje ve třech blocích po 4 hodinách.
  0/1/0 z 2
FJMV_DLT Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se vyučuje blokově. Termíny budou stanoveny počátkem semestru.
  0/1/0 z 2
FJMV_FDR Francouzský detektivní román   0/1/0 z 2
FJMV_SHE Francouzská středověká hrdinská epika   0/1/0 z 2
FJMV_TAK Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století   0/2/0 z 3
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu   0/1/0 z 2

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJMP_DI4 Didaktika 4 FJMP_DI1 && FJMP_DI2 && FJMP_DI3 0/2/0 z 2
FJMP_JS4A Jazykový seminář 4A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_JS4B.
FJMP_JS1A && FJMP_JS2A && FJMP_JS3A 0/1/0 z 1
FJMP_PP2A Písemný projev 2A
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJMP_PP2B.
FJMP_PP1A 0/1/0 z 1
FJMP_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky   0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
FJHC_GFZ Geografie frankofonních zemí   1/0/0 zk 3
FJHC_LKF Literatura a kultura Francie   1/1/0 zk 4
FJMP_JS4B Jazykový seminář 4B   0/1/0 z 2
FJMP_PP2B Písemný projev 2B   0/1/0 z 2
FJMV_KF Kanadská francouzština   0/1/0 z 2
FJMV_LFZ Literatura frankofonních zemí   1/0/0 z 2
FJMV_POS Poslech s porozuměním   0/2/0 z 2