Katalog předmětů pro CŽV 2016/2017

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

Rozšíření učitelské kvalifikace jazykové specializace 1. stupně ZŠ

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Učitelství pro mateřské školy

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Doplňující pedagogické programy

Specializační programy

Programy podle akreditovaných studijních programů

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium pro asistenty pedagoga