B-PD SOCP Sociální pedagogika (jednoobor, kombinované studium)

Atribut: BPD_SOCP_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk110 Základy pedagogiky
14 hodin zk 6
SOk111 Základy psychologie
14 hodin zk 6
SOk112 Sociální pedagogika
14 hodin zk 6
SOk113 Speciální pedagogika
14 hodin zk 6
SOk114 Multikulturní výchova
14 hodin zk 6
SOk115 Metody aplikovaného dramatu v práci sociálního pedagoga
14 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003 Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk120 Dějiny sociální pedagogiky
14 hodin zk 6
SOk121 Vývojová psychologie
14 hodin zk 6
SOk122 Pedagogika volného času
14 hodin zk 6
SOk127 Sociální práce a sociální patologie
14 hodin zk 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk015 Angličtina pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk035 Němčina pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5
JVk043 Ruština pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk003 || JVp003 15 hodin zk 5
SOk720 Krizová intervence a poradenství
14 hodin zk 6
SOk721 Úvod do ekologické výchovy
14 hodin zk 6

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
14 hodin zk 6
SOk131 Sociální a interkulturní psychologie
14 hodin zk 6
SOk132 Sociální politika a sociální patologie
14 hodin zk 6
SOk139 Proměny moderní společnosti
14 hodin zk 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk730 Environmentální vzdělávání
14 hodin zk 6
SOk731 Sociálně právní ochrana dětí
14 hodin zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk140 Filozofie vzdělávání a výchovy
14 hodin zk 6
SOk141 Psychopatologie
14 hodin zk 6
SOk142 Reflektivní učení
14 hodin k 5
SOk143 Základy práva pro sociálního pedagoga
14 hodin zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk740 Multikulturní výchova v praxi
14 hodin zk 6
SOk741 Terénní a komunitní sociální práce
14 hodin zk 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO505 Metodologický workshop
z 2
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk150 Inkluzivní a globální vzdělávání
14 hodin zk 6
SOk152 Techniky psychologického a interakčního výcviku
14 hodin zk 6

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk750 Mediace a probace
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
14 hodin zk 6
SOk751 Praxe v environmentální a multikulturní výchově
20 hodin k 5
SOk752 Praxe v sociální práci
20 hodin k 5
SOk753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově
14 hodin zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Sok160 Repetitorium sociální pedagogiky
Informace a kolokvium k 4
SOk162 Badatelská praxe
30 hodin z 4

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2