B-SPD SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky (kombinované studium)

Atribut: BSPD_SPKT_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk100 Metodologie 1
12 hodin zk 4
SPk103 ORL – Foniatrie
8 hodin zk 3
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk109 Sociologie pro speciální pedagogy
8 hodin k 3
SPk110 Speciální pedagogika
16 hodin zk 4
SPk111 Základy zdravotních nauk
8 hodin k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk101 Neurologie
8 hodin zk 3
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk106 Patopsychologie 1
16 hodin k 10
SPk107 Pediatrie
8 hodin zk 3
SPk114 Logopedie – základy oboru
16 hodin zk 6
SPk118 Surdopedie – základy oboru
16 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk013 Angličtina pro speciální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk033 Němčina pro speciální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK06 Speciálněpedagogická diagnostika logopedická
40 hodin zk 8
SPkK09 Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická
40 hodin zk 8
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk108 Psychiatrie
8 hodin zk 3
SPk115 Oftalmopedie – základy oboru
16 hodin zk 4
SPk117 Somatopedie – základy oboru
16 hodin zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK00 Alternativní a augmentativní komunikace
40 hodin zk 8
SPkK07 Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická
40 hodin zk 8
SPkK08 Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická
40 hodin zk 8
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk116 Psychopedie – základy oboru
16 hodin zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK01 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
40 hodin k 8
SPkK02 Komunikační a simulační techniky logopedické
16 hodin k 3
SPkK03 Komunikační a simulační techniky oftalmopedické
16 hodin k 3
SPkK04 Komunikační a simulační techniky somatopedické
16 hodin k 3
SPkK05 Komunikační a simulační techniky surdopedické
16 hodin k 3
SPkK13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
60 hodin z 8
SPk102 Inkluzivní speciální pedagogika
16 hodin zk 4
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk113 Etopedie – základy oboru
16 hodin zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční
60 hodin z 8
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk008 Případová studie
individuálně z 10