B-SPE NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové kombinované studium)

Atribut: BSPE_NJ3S_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozložení kreditů
Ve studiu německého jazyka je nutno získat za předměty NJ minimálně 55 kreditů. Z toho 46 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty a 2 kredity za oborovou praxi. Dále je možné neomezeně využít nabídky dalších povinně volitelných a volitelných předmětů.

Předměty ukončené zápočtem nebo kolokviem (k, z) mají hodnotu 3 kreditů za kolokvium nebo 2 kreditů za zápočet. (Podmínky ukončení jsou uvedeny v katalogu předmětů. Volba typu ukonční je možná jen při zápisu.)

Především studentům prvního ročníku doporučujeme, aby si přečetli "Podrobného průvodce studiem na KNJ".

Prosím zohledněte při plánování skladby předmětů do jednotlivých semestrů skutečnost, že závěrečný semestr studia (zpravidla 6.) je výrazně zkrácený. Možnost jeho absolvování ve zkrácené době je nutno předem domluvit s vyučujícím. Podrobné informace ke skladbě studia i ke katalogu Vám ochotně podá kterýkoliv člen katedry, viz také zde Doporučený průchod studiem .

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

Podzimní semestry - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_AA10 Úvod do studia němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční ve čtvrtek.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, M. Muzikant, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_1JCV)
E. Denner, H. Hradílková, A. Straková 24 hodin v kombinované formě z 3
NJ_B201 Jazyková cvičení B2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
J. Veličková 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 P. Marečková, P. Váňa 12 hodin blokově v kombinované formě zk 4
NJ_D201 Gramatická cvičení 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 1
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: V podzimním semestru je předmět určen především pro repetenty.
R. Wagner 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M100 Základy oborové didaktiky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJP_UDI)
V. Janíková 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ6110 Souvislá oborová praxe
Pozn.: ex N2B_PXS a N2B_PXE nebo NJ_X110
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková 2 týdny (min. 10 hodin) z 2

Podzimní semestry - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G310 Kontrastivní syntax 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G410 Lexikologie: Teorie slovních polí   6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G510 Styly neliterárních textů
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_K110 Reálie projektovou formou S. Reitbrecht, V. Janíková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_K130 Spolková země Bavorsko
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L110 Kratší německá próza
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
J. Budňák 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L120 Tématický literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Baroková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
V. Janíková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby A. Brychová 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ6111 Oborová praxe volitelná
Pozn.: ex N2B_PXP1 nebo NJ_X111
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková praxe (5 pohovorů na školách) z 2

Podzimní semestry - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Denner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D203 Repetitorium k jazykovým cvičením
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Ellecosta, R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online" H. Hradílková, J. Veličková, J. Ettler 3 bloky v pátek z 2
NJ_D510 Německá gramatika online (úroveň B1) H. Hradílková, J. Veličková, V. Fráňová, Z. Paluřík 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Straková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G490 Frazeologie M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G950 Německá nářečí M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence P. Marečková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby A. Brychová 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ! Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P003 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu J. Budňák, M. Janík zkoušky ve středu večer z 4
NJ_Z200 Německý film J. Budňák 2 bloky v pátek z 2

 

 

 

Jarní semestry - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák, R. Wagner 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Hradílková, lektor, A. Straková 24 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_4JCV)
lektor, J. Veličková 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák, P. Váňa 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák 12 hodin v kombinované formě z 2

Jarní semestry - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G320 Kontrastivní syntax 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G410 Lexikologie: Teorie slovních polí M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G990 Korpusová lingvistika
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L110 Kratší německá próza
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L120 Tématický literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M120 Teorie osvojování jazyka V. Janíková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M140 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk A. Brychová 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
V. Janíková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ6111 Oborová praxe volitelná
Pozn.: ex N2B_PXP1 nebo NJ_X111
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková praxe (5 pohovorů na školách) z 2

Jarní semestry - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Denner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D202 Gramatická cvičení 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ_GRA2)
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině A. Straková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_D520 E-learning: tutorial P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G122 Fonetická analýza německého textu   6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G490 Frazeologie M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G950 Německá nářečí M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G980 Bilingvismus
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M404 Didaktika dětské literatury   6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P002 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P004 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů) P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi stejného předmětu v předcházejícím semestru.
J. Budňák, M. Janík zkoušky ve středu večer z 4
NJ_Z200 Německý film J. Budňák 2 bloky v pátek z 2
 

 

Doporučený průchod studiem (povinné předměty):

1. Semestr:2. Semestr:3. Semestr:4. Semestr:5. Semestr:6. Semestr: