B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování (kombinované studium)

Atribut: BSPE_OVP_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
8 hodin zk 3
FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy
8 hodin zk 4
FC5003 Vzdělávání v informační společnosti
4 hodiny k 2
FC5004 Informační a komunikační technologie 1
8 hodin zk 4
FC5005 Hygiena
8 hodin zk 3
FC5006 Repetitorium z matematiky
16 hodin k 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003 Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
8 hodin k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
4 hodiny k 3
FC5804 Sociální patologie
8 hodin k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
4 hodiny k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
8 hodin k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5007 Nakládání s odpady
4 hodiny k 2
FC5008 Informační a komunikační technologie 2
8 hodin zk 4
FC5009 Právní nauka
8 hodin zk 3
FC5010 Obecná didaktika SOŠ
12 hodin zk 4
FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd
12 hodin k 4
FC5012 Andragogika
4 hodiny k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk011 Angličtina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk031 Němčina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5
JVk041 Ruština pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk003 || JVp003 15 hodin zk 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
8 hodin k 3
FC5808 Základy společenského chování
4 hodiny k 2
FC5809 Čínské reálie
4 hodiny k 2
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ
8 hodin zk 3
FC5014 Informační a komunikační technologie 3
8 hodin k 2
FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1
12 hodin zk 3
FC5016 Hygiena školního prostředí
8 hodin k 2
FC5017 Finanční gramotnost
12 hodin zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5801 Exkurze 1
8 hodin k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
8 hodin k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
4 hodiny k 3
FC5804 Sociální patologie
8 hodin k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
4 hodiny k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
8 hodin k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5018 Didaktika odborných předmětů
12 hodin zk 5
FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ
8 hodin zk 3
FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2
FC5015 8 hodin k 2
FC5021 Didaktika praktického vyučování 1
8 hodin zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5101 Provoz obchodu a služeb
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
8 hodin zk 3
FC5201 Stavební technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5202 Elektrotechnologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5203 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5301 Zdravověda
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
8 hodin zk 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
8 hodin k 3
FC5808 Základy společenského chování
4 hodiny k 2
FC5809 Čínské reálie
4 hodiny k 2
FC5810 Exkurze 2
8 hodin k 3
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5022 Pedagogická praxe 1
10 hodin k 2
FC5023 Člověk a svět práce
4 hodiny k 2
FC5024 Základy managementu a marketingu
8 hodin k 3
FC5025 Inženýrská pedagogika
8 hodin zk 3
FC5026 Člověk a hospodářství
16 hodin zk 5
FC5027 Doprava a systémy dopravní výchovy 3
FC5020 4 hodiny k 2
FC5028 Didaktika praktického vyučování 2
FC5021 8 hodin zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5102 Výchova k odborným kompetencím učitelů SOŠ 1
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
12 hodin zk 4

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
8 hodin k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
4 hodiny k 3
FC5804 Sociální patologie
8 hodin k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
4 hodiny k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
8 hodin k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5029 Pedagogická praxe 2
35 hodin k 5
FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem
4 hodiny k 2
FC5031 Veřejná správa
4 hodiny k 2
FC5032 Lidská práva
4 hodiny k 2
FC5033 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy
4 hodiny k 2
FC5034 Pedagogická diagnostika
4 hodiny k 3
FC5035 Informační a komunikační technologie 4
4 hodiny k 2
FC5036 Seminář z didaktiky praktického vyučování
8 hodin k 4

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5103 Výchova k odborným kompetencím učitelů SOŠ 2
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
8 hodin k 4

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
4 hodiny k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
8 hodin k 3
FC5808 Základy společenského chování
4 hodiny k 2
FC5809 Čínské reálie
4 hodiny k 2
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5