B-SPE RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouobor, kombinované studium)

Atribut: BSPE_RJ3S_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1006 Praktická fonetika ruštiny 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 2
RJ1008 Praktická jazyková cvičení 1
v kombinovaném studiu 24 hodin k 3
RJ1019 Úvod do studia ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií
z 4
RJ1025 Dějiny Ruska 1
v kombinovaném studiu 12+12 hodin z 3
RJ1027 Jazykový seminář 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1035 Konverzační cvičení 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1058 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1
24 hodin blokově k 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2
v kombinovaném studiu 12 hodin k 2
RJ1009 Praktická jazyková cvičení 2
v kombinovaném studiu 24 hodin zk 4
RJ1018 Úvod do studia literatury 1
v kombinovaném studiu 12 hodin k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií
z 4
RJ1026 Dějiny Ruska 2
v kombinovaném studiu 12+12 hodin k 4
RJ1028 Jazykový seminář 2
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1036 Konverzační cvičení 2
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1039 Povinná četba z úvodu do literatury 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1041 Praktická gramatika 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1047 Semestrální práce z dějin Ruska 1
blokově z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1000 Fonologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin zk 3
RJ1001 Klasická ruská literatura 1
v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin zk 4
RJ1003 Morfologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1010 Praktická jazyková cvičení 3
v kombinovaném studiu 24 hodin k 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií
z 4
RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 3
RJ1029 Jazykový seminář 3
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1037 Povinná četba z klasické ruské literatury 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1040 Praktická fonetika ruštiny 3
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1042 Pravopisná cvičení 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1045 Reálie Ruska 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1
blokově z 2
RJ1054 Seminář z morfologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 4
RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1004 Morfologie ruštiny 2
v kombinovaném studiu 12 hodin zk 3
RJ1011 Praktická jazyková cvičení 4
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1014 Ruská moderní literatura 1
v kombinovaném studiu 12+12 hodin zk 4
RJ1015 Souborná zkouška z ruštiny 1
blokově zk 0
RJ1020 Základy didaktiky ruštiny 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií
z 4
RJ1023 Cvičení z morfologie ruštiny 2
v kombinovaném studiu 12 hodin z 3
RJ1030 Jazykový seminář 4
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1038 Povinná četba z ruské moderní literatury 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1043 Pravopisná cvičení 2
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1046 Reálie Ruska 2
v kombinovaném studiu 24 hodin k 4
RJ1048 Semestrální práce z reálií Ruska 1
blokově z 3
RJ1050 Seminář k bakalářské práci 1
blokově z 2
RJ1055 Seminář z morfologie ruštiny 2
v kombinovaném studiu 12 hodin z 4
RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2
v kombinovaném studiu 12 hodin k 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1002 Lexikologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 24 hodin zk 4
RJ1012 Praktická jazyková cvičení 5
v kombinovaném studiu 24 hodin z 3
RJ1017 Syntax ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin zk 3
RJ1021 Základy didaktiky ruštiny 2
v kombinovaném studiu 24 hodin k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 3
RJ1031 Jazykový seminář 5
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1033 Kapitoly z ruské literatury 1
v kombinovaném studiu 12+12 hodin z 4
RJ1044 Pravopisná cvičení 3
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1052 Seminář ze syntaxe ruštiny 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1053 Seminář z lexikologie ruštiny 1
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1005 Oborová praxe 1
blokově z 1
RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6
v kombinovaném studiu 24 hodin z 2
RJ1016 Stylistika ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ1032 Jazykový seminář 6
v kombinovaném studiu 24 hodin z 4
RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2
v kombinovaném studiu 12+12 hodin z 4
RJ1049 Semestrální práce ze stylistiky ruštiny 1
blokově z 3
RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1
v kombinovaném studiu 12 hodin z 2
RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3
v kombinovaném studiu 12+24 hodin k 5