B-SPE VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (kombinované studium)

Atribut: BSPE_VZ3S_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 1
12 hodin z 3
VZkB12 První pomoc
8 hodin z 3
VZkB13 Propedeutika výchovy ke zdraví
8 hodin z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003 Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TZ_DP Diplomová práce
Pozn.: Student si zvolí DIPLOMOVOU PRÁCI s kódem příslušné katedry!
TZ_DPp Individuální konzultace z 4
VZkB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2
VZkB11 12 hodin zk 5
VZkB22 Rodina v psychosociálním kontextu
8 hodin k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk011 Angličtina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk031 Němčina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5
JVk041 Ruština pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk003 || JVp003 15 hodin zk 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity
8 hodin z 2
VZkB32 Krize v životě člověka
4 hodiny k 3
VZkB33 Reprodukční zdraví
12 hodin zk 5

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkB41 Ekologie ve výchově ke zdraví
8 hodin z 2
VZkB42 Psychohygiena a psychologie zdraví
4 hodiny zk 3
VZkB43 Výživa člověka
VzkB21 12 hodin k 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkB51 Zdraví člověka - aktuální témata
4 hodiny k 2
VZkB52 Genetika a zdraví
8 hodin zk 4
VZkB53 Návykové chování a závislost
4 hodiny k 2
VZkB54 Základy psychopatologie
4 hodiny zk 3
VZkB55 Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví
12 hodin k 5

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkB61 Ochrana člověka za mimořádných událostí
4 hodiny k 2
VZkB62 Programy podpory zdraví ve školním prostředí
8 hodin k 3
VZkB63 Člověk a prostředí
8 hodin k 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.