N-SPD SPAN Speciální andragogika (kombinované studium)

Atributy: NSPD_SPAN_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk105 Poradenství a intervence u dospělých osob 1
16 hodin k 4
IVk118 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
z 0
SPk208 Metodologie 2
8 hodin zk 3
SPk210 Patopsychologie 2
8 hodin k 3
SPk227 Statistika
12 hodin k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk109 Specializace: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1
24 hodin zk 8
IVk111 Specializace: Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1
24 hodin zk 8
JVk014 Angličtina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk034 Němčina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
32 hodin zk 6
SZ6605 Special and Inclusive Education
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk101 Behaviorální přístupy v učení
24 hodin k 6
IVk106 Poradenství a intervence u dospělých osob 2
16 hodin k 4
IVk118 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
z 0

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk110 Specializace: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2
24 hodin zk 8
IVk112 Specializace: Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2
24 hodin zk 8
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3
SPk213 Prevence a intervence závislostního chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie; zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se soc. patol. projevy chování
32 hodin zk 6

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk100 Andragogika a geragogika
16 hodin zk 6
IVk107 Sociální politika a sociální práce
16 hodin zk 6
IVk108 Sociologie postižení a znevýhodnění
16 hodin k 3
IVk113 Odborná praxe souvislá 1
3 týdny z 5
IVk116 Reflektivní seminář k praxi 1
8 hodin z 3
IVk118 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
z 0

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
32 hodin zk 6
SZ6605 Special and Inclusive Education
z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk102 Krizová intervence
8 hodin k 3
IVk114 Odborná praxe souvislá 2
3 týdny z 5
IVk117 Reflektivní seminář k praxi 2
8 hodin z 3
IVk118 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk103 Penitenciaristika a penologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se soc. patol. projevy chování
8 hodin k 5
IVk104 Podpora dospělých osob se smyslovým postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením
8 hodin k 5

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5