N-SPD SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky (kombinované studium)

Atributy: NSPD_SPKT_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK58 Logopedie - formy narušené komunikační schopnosti
40 hodin zk 6
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0
SPk208 Metodologie 2
8 hodin zk 3
SPk210 Patopsychologie 2
8 hodin k 3
SPk226 Specializace: Specifické poruchy učení
32 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk014 Angličtina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk034 Němčina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
SPkK60 Oftalmopedie - tyflorehabilitace a edukace
40 hodin zk 6
SPkK65 Somatopedie - mozková obrna
40 hodin zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2
SPk014 Statistika
16 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK50 Diagnostické domény jedinců s narušenou komunikační schopností
40 hodin zk 6
SPkK52 Diagnostické domény jedinců se sluchovým postižením
40 hodin zk 6
SPkK54 Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností
souhlas 16 hodin k 3
SPkK56 Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením
16 hodin k 3
SPkK68 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
60 hodin praxe z 8
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK51 Diagnostické domény jedinců s tělesným postižením
40 hodin zk 6
SPkK53 Diagnostické domény jedinců se zrakovým postižením
40 hodin zk 6
SPkK55 Intervenční postupy - simulace u jedinců s tělesným postižením
16 hodin k 3
SPkK57 Intervenční postupy - simulace u jedinců se zrakovým postižením
16 hodin k 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK61 Podpůrná opatření u jedinců s narušenou komunikační schopností
24 hodin zk 4
SPkK63 Podpůrná opatření u jedinců se sluchovým postižením
24 hodin zk 4
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK62 Podpůrná opatření u jedinců s tělesným postižením
24 hodin zk 4
SPkK64 Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením
24 hodin zk 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPkK59 Neuropsychologie
16 hodin z 2
SPkK69 Speciálněpedagogická praxe intervenční
60 hodin praxe z 8
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk008 Případová studie
individuálně z 10
SPk017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
20 hodin z 1