N-SS UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy (kombinované studium)

Atributy: NSS_UOP_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6001 Úvod do oborových didaktik
8 hodin k 3
FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU
12 hodin zk 4
FC6003 Orientace v tržním hospodářství
12 hodin zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk042 Ruština pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6101 Chemické látky v praxi
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin zk 3
FC6201 Fyzikální principy techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
NOW ( FC6200 ) || NOW ( FC6400 ) 8 hodin zk 3
FC6601 Výživa a hygiena potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
NOW ( FC6300 ) || NOW ( FC6500 ) 8 hodin zk 3
FC6801 Základy vyšší matematiky
8 hodin k 3
FC6802 Strojírenská technologie
8 hodin k 3
FC6803 Biosféra
8 hodin k 3
FC6804 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
8 hodin k 3
FC6805 Konstruování
8 hodin k 3
FC6807 Aplikované výukové technologie
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6004 Didaktika odborných předmětů
NOW ( FC6817 ) 16 hodin zk 4
FC6005 Personální management
8 hodin zk 3
FC6006 Daňový systém ČR
8 hodin k 3
UO6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
UO6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6104 Oborové kompendium
8 hodin k 4
FC6202 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin zk 4
FC6203 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6206 Aplikovaná elektronika a komunikace
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6301 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6305 Spotřební a kosmetická chemie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6401 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6402 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin zk 4
FC6405 Dopravní legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6501 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin k 3
FC6602 Technologie potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
FC6300 || FC6500 8 hodin zk 4
FC6808 Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech
8 hodin k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa
8 hodin k 3
FC6810 Pedagogický výzkum
8 hodin k 3
FC6811 Části strojů
8 hodin k 3
FC6812 Nanotechnologie
8 hodin k 3
FC6813 Oborová legislativa
8 hodin k 3
FC6814 Základy společenského chování
8 hodin k 3
FC6815 Nové materiály ve zdravotnictví
8 hodin k 3
FC6816 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
8 hodin k 3
FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ
NOW ( FC6004 ) 5 hodin z 5
FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6007 Strategický marketing a management
8 hodin zk 3
FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů
8 hodin k 3
FC6009 Obchodní právo
8 hodin zk 3
UO6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
UO6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin zk 4
FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin k 3
FC6204 Povrchové úpravy materiálů
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin zk 4
FC6205 Metrologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6302 Ekonomika a finanční řízení podniku
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin zk 4
FC6303 Podstata fungování provozoven služeb
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin zk 4
FC6304 Zbožíznalství
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6403 Fyzika v dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6404 Ekonomika a ekologie v silniční dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin zk 4
FC6502 Léčivé rostliny
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin k 3
FC6503 Zdravotní prevence a epidemiologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin zk 4
FC6801 Základy vyšší matematiky
8 hodin k 3
FC6802 Strojírenská technologie
8 hodin k 3
FC6803 Biosféra
8 hodin k 3
FC6804 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
8 hodin k 3
FC6805 Konstruování
8 hodin k 3
FC6807 Aplikované výukové technologie
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb
8 hodin k 3
FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ
4 hodiny z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6104 Oborové kompendium
8 hodin k 4
FC6202 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin zk 4
FC6203 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6206 Aplikovaná elektronika a komunikace
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6301 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6305 Spotřební a kosmetická chemie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6401 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6402 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin zk 4
FC6405 Dopravní legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6501 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin k 3
FC6504 Pečovatelské služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin k 3
FC6808 Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech
8 hodin k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa
8 hodin k 3
FC6810 Pedagogický výzkum
8 hodin k 3
FC6811 Části strojů
8 hodin k 3
FC6812 Nanotechnologie
8 hodin k 3
FC6813 Oborová legislativa
8 hodin k 3
FC6814 Základy společenského chování
8 hodin k 3
FC6815 Nové materiály ve zdravotnictví
8 hodin k 3
FC6816 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
8 hodin k 3
FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ
NOW ( FC6004 ) 5 hodin z 5
FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3