N-ZS CH2 Učitelství chemie pro základní školy (jednooborové kombinované studium)

Atributy: NZS_CH2_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC3010 Zacházení s chemickými látkami
2 hodiny za semestr + test z 0
FC4001 Toxikologie
8 hodin zk 3
FC4002 Didaktika chemie 1
12 hodin zk 4
FC4003 Školní chemické pokusy 1
8 hodin k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk042 Ruština pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
4 hodiny k 3
FC4801 Práce v chemické laboratoři
4 hodiny k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
8 hodin k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu
8 hodin zk 3
FC4005 Didaktika chemie 2
8 hodin zk 3
FC4006 Školní chemické pokusy 2
8 hodin k 2
CH6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
CH6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4801 Práce v chemické laboratoři
4 hodiny k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8005 Jak pracuje věda
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4007 Průmyslová chemie
8 hodin zk 3
FC4008 Speciální chemické praktikum
8 hodin z 2
CH6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
CH6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4101 Chemická informatika
8 hodin zk 3
FC4102 Historie chemie
8 hodin zk 3
FC4103 Integrované přírodovědné pokusy
8 hodin k 3
FC4104 Klíčové aspekty chemismu životních dějů
8 hodin zk 3
FC4105 Chemie a udržitelný rozvoj
8 hodin zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
4 hodiny k 3
FC4801 Práce v chemické laboratoři
4 hodiny k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
8 hodin k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4009 Industrial Chemistry
4 hodiny z 2
FC4010 Teorie chemické vazby
8 hodin k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4106 Chemie mikrosvěta
8 hodin k 3
FC4107 Výzkum učitele chemie na ZŠ
8 hodin k 3
FC4108 Integrovaná terénní výuka
8 hodin k 3
FC4109 Správná laboratorní praxe
8 hodin k 3
FC4110 Bioorganická chemie
8 hodin k 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5