N-ZS DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy (kombinované studium)

Atributy: NZS_DE2_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, student zapisuje předměty ke zvolenému jazyku a v průběhu studia minimálně jednu z nabízených povinně volitelných oborových přednášek.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEkDD1 Dějiny dějepisectví 1
20k z 3
DEkRED Didaktické aspekty výuky regionálních dějin
10k k 2
DEk1DI Didaktika dějepisu 1
20k zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk042 Ruština pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEkDD2 Dějiny dějepisectví 2
20k zk 4
DEkDEK Didaktické aspekty dějin kultury
10k k 2
DEk2DI Didaktika dějepisu 2
10k zk 3
De6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
De6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEkARC Archivnictví
10k k 2
DEkDHG Historická geografie
10k k 2
DEkDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století
20k k 3
DEkDVT Dějiny vědy a techniky
10k k 2
De6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
De6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEk23p Exkurze Praha
1T z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEk06k Každodennost v dějinách
10k k 2
DEk241 Politické strany ČSR
10k k 2
DEk243 Nejstarší slovanské státy
10k k 2
DEk244 Úvod do dějin Lužických Srbů
10k k 2
DEk245 Česko-polské vztahy do 18. století
10k k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.