N-ZS FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (jednoobor, kombinované studium)

Atributy: NZS_FJ2_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Student má povinnost splnit 72 kreditů za obor. Ke kreditům z povinných předmětů je nutno za studium splnit minimálně 20 kreditů z povinně-volitelných předmětů a dále 13 kreditů z volitelných předmětů nabízených katedrou.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3006 Didaktika 1
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3015 Jazykový seminář 1
kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3020 Lexikologie 1
kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3023 Literatura pro děti a mládež
kombinované studium 8 hod. konzultací, Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3010 Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3012 Francouzský detektivní román
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3030 Současná francouzská literatura - interpretace textů
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3035 Vývoj jazyka
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
z 2
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
z 2
FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3037 Základy e-Twinningu
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3007 Didaktika 2
FJ3006 || FJMP_DI1 || FJMK_DI1 kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3016 Jazykový seminář 2
FJ3015 || FJMP_JS1A || FJMK_JS1A kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3021 Lexikologie 2
FJ3020 || FJMP_LX1 || FJMK_LX1 kombinované studium 8 hod. konzultací zk 4
FJ6004 Reflexe praxe 2
! NOWANY ( UO6004 , Fy6004 , HL6004 , HV6004 , CH6004 , KL6004 , OV6004 , AJ6004 , Bi6004 , CJ6004 , De6004 , Kv6004 , MA6004 , NJ6004 , RJ6004 , RV6004 , SP6004 , TE6004 , Vi6004 , VV6004 , Ze6004 ) 4 hodiny z 1
FJ6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3019 Kanadská francouzština
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3022 Literatura frankofonních zemí
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3024 Multimediální didaktické postupy
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3027 Poslech s porozuměním
kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3033 Vybrané kapitoly ze stylistiky
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
z 2
FJ3011 Francouzská korespondence
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3031 Tvorba křesťanských autorů
kombinované studium 8 hod. konzultací z 3
FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3005 Didaktická konference
k 6
FJ3008 Didaktika 3
FJ3006 && FJ3007 || FJMP_DI1 && FJMP_DI2 || FJMK_DI1 && FJMK_DI2 kombinované studium 4 hod. konzultací zk 3
FJ3017 Jazykový seminář 3
FJ3015 && FJ3016 || FJMP_JS1A && FJMP_JS2A || FJMK_JS1A && FJMK_JS2A kombinované studium 8 hod. konzultací zk 4
FJ3025 Písemný projev 1
kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ6004 Reflexe praxe 2
! NOWANY ( UO6004 , Fy6004 , HL6004 , HV6004 , CH6004 , KL6004 , OV6004 , AJ6004 , CJ6004 , De6004 , Bi6004 , Kv6004 , MA6004 , NJ6004 , RJ6004 , RV6004 , SP6004 , TE6004 , Vi6004 , VV6004 , Ze6004 ) 4 hodiny z 1
FJ6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3010 Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3012 Francouzský detektivní román
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3030 Současná francouzská literatura - interpretace textů
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3035 Vývoj jazyka
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
z 2
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
z 2
FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3037 Základy e-Twinningu
z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3018 Jazykový seminář 4
FJ3015 && FJ3016 && FJ3017 || FJMP_JS1A && FJMP_JS2A && FJMP_JS3A || FJMK_JS1A && FJMK_JS2A && FJMK_JS3A kombinované studium 8 hod. konzultací z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3019 Kanadská francouzština
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3022 Literatura frankofonních zemí
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3024 Multimediální didaktické postupy
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3026 Písemný projev 2
FJ3025 || FJMP_PP1A || FJMK_PP1A kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3027 Poslech s porozuměním
kombinované studium 8 hod. konzultací z 2
FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3033 Vybrané kapitoly ze stylistiky
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
z 2
FJ3009 Didaktika 4
kombinované studium 4 hod. konzultací k 3
FJ3011 Francouzská korespondence
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2
FJ3031 Tvorba křesťanských autorů
kombinované studium 8 hod. konzultací z 3
FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe
kombinované studium 4 hod. konzultací z 2