N-ZS FY2 Učitelství fyziky pro základní školy (jednooborové kombinované studium)

Atributy: NZS_FY2_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2001 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika
8 hodin zk 4
FC2002 Project of Physics
8 hodin zk 3
FC2003 Školní pokusy z fyziky 1
8 hodin k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk042 Ruština pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
4 hodiny k 3
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
4 hodiny k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC2803 Pokročilé fyzikální praktikum
4 hodiny k 3
FC2804 Environmentální fyzika
Pozn.: V rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze
8 hodin k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
8 hodin k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2004 Úvod do studia pevných látek a polovodiče
12 hodin zk 4
FC2005 Didaktika fyziky 1
12 hodin zk 3
FC2006 Školní pokusy z fyziky 2
FC2003 8 hodin k 2
Fy6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
Fy6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
4 hodiny k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC2805 Fyzika v běžném životě
8 hodin k 3
FC2806 Kosmologie
8 hodin k 3
FC2807 Teoretická fyzika 3
8 hodin k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
4 hodiny k 3
FC8005 Jak pracuje věda
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
8 hodin k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2007 Elektronika
8 hodin zk 3
FC2008 Ekopraktikum
8 hodin k 2
FC2009 Didaktika fyziky 2
FC2005 16 hodin zk 4
FC2012 Astronomie a astrofyzika pro učitele
8 hodin k 2
Fy6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
Fy6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
4 hodiny k 3
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
4 hodiny k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
4 hodiny k 5
FC2803 Pokročilé fyzikální praktikum
4 hodiny k 3
FC2804 Environmentální fyzika
Pozn.: V rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze
8 hodin k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
8 hodin k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2010 Historie fyziky
8 hodin k 2
FC2011 Kompendium fyziky s didaktikou
8 hodin k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2101 Fyzika a technika
8 hodin k 2
FC2102 Významné fyzikální experimenty
8 hodin k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
4 hodiny k 5