N-ZS NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy - jednooborové (kombinované studium)

Atribut: NZS_NJ2_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozložení kreditů
Ve studiu učitelství německého jazyka je nutno získat za předměty NJ minimálně 66 kreditů. Z toho 23 kreditů za povinné předměty a minimálně 26 kreditů za povinně volitelné předměty (z nich alespoň 7 kreditů za didakticky zaměřené předměty začínající NJ_Mxxx). Zbývající kredity získáváte volně z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Doporučujeme zápis předmětů Semestrální práce (NJ_S200) a Studentská konference (NJ_S100) již v prvním semestru.
Předměty ukončené zápočtem nebo kolokviem (k, z) mají hodnotu 3 kreditů za kolokvium nebo 2 kreditů za zápočet. (Podmínky ukončení jsou uvedeny v katalogu předmětů. Volba typu ukončení je možná jen při zápisu.)

Především studentům prvního ročníku, kteří neabsolvovali na KNJ bakalářské studium, doporučujeme, aby si přečetli "Podrobného průvodce studiem na KNJ".

Prosím zohledněte při plánování skladby předmětů do jednotlivých semestrů skutečnost, že závěrečný semestr studia (zpravidla 4.) je výrazně zkrácený. Možnost jeho absolvování ve zkrácené době je nutno předem domluvit s vyučujícím. Podrobné informace ke skladbě studia i ke katalogu Vám ochotně podá kterýkoliv člen katedry, viz také zde Doporučený průchod studiem .

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

Podzimní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_C101 Jazyková cvičení C1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, P. Marečková 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_C201 Jazyková cvičení C2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, H. Hradílková 12 hodin v kombinované formě zk 4
NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L400 Literatura pro děti a mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Veličková 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ6004 Reflexe praxe 2
A. Brychová, K. Pešková 4 hodiny z 1
NJ6006 Učitelská praxe 3
A. Brychová, P. Zetochová 30 hodin z 2

Podzimní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_G230 Paradigmata v morfologii a alternativní pohledy
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G390 Valence v teorii a praxi
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
M. Muzikant, R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G600 Textová lingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G800 Vývoj německého jazyka
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_S100 Studentská konference
Pozn.: Jednorázová akce.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, A. Kovářová, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner celodenní konference k 4
NJ_S200 Semestrální práce
Pozn.: Výuka probíhá formou individuálních konzultací.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, A. Kovářová, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner konzultace min. 6 hod. k 6

Podzimní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"
H. Hradílková, J. Veličková, J. Ettler 3 bloky v pátek z 2
NJ_D402 Tvůrčí psaní
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G970 Bilingvismus ve školství
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
A. Brychová, P. Marečková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M303 Videoweb
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
M. Janík 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ! Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P003 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
J. Budňák, M. Janík zkoušky ve středu večer z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 2 bloky v pátek z 2


Jarní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_C102 Jazyková cvičení C1+
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, P. Marečková 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa, R. Wagner 12 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 12 hodin v kombinované formě z 2
NJ6004 Reflexe praxe 2
A. Brychová, K. Pešková 4 hodiny z 1
NJ6005 Učitelská praxe 2
A. Brychová, P. Zetochová 30 hodin z 2

Jarní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině
A. Straková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G230 Paradigmata v morfologii a alternativní pohledy
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G600 Textová lingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G700 Pragmalingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_G990 Korpusová lingvistika
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M140 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M308 Práce se slovní zásobou
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M502 Moderní technologie ve výuce němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Hradílková, V. Janíková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_S100 Studentská konference
Pozn.: Jednorázová akce.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, A. Kovářová, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner celodenní konference k 4
NJ_S200 Semestrální práce
Pozn.: Výuka probíhá formou individuálních konzultací.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, A. Kovářová, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner konzultace min. 6 hodin k 6
NJ6200 Náslechová oborová praxe průběžná
A. Brychová min. 10 hodin z 2

Jarní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"
H. Hradílková, J. Veličková 3 bloky v pátek z 2
NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D402 Tvůrčí psaní
P. Marečková 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D520 E-learning: tutorial
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Brychová 6 hodin v kombinované formě k, z 2
NJ_M306 Vzdělávací politika v Berlíně
A. Brychová 4 dny z 2
NJ_M404 Didaktika dětské literatury
6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P002 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_P004 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 6 hodin v kombinované formě z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi stejného předmětu v předcházejícím semestru.
J. Budňák, M. Janík zkoušky ve středu večer z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 2 bloky v pátek z 2


Doporučený průchod studiem (povinné předměty):

1. Semestr: 2. Semestr: 3. Semestr: 4. Semestr: