N-ZS VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (kombinované studium)

Atributy: NZS_VZ2_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkM11 Alternativní léčebné metody
4 hodiny k 2
VZkM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1
8 hodin z 2
VZkM13 Osobnostní a sociální rozvoj
4 hodiny k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk042 Ruština pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
RV6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2
VZkM21 První pomoc ve školním prostředí
12 hodin zk 5
VZkM22 Sociálně patologické jevy
4 hodiny k 3
VZkM23 Právo pro učitele výchovy ke zdraví
4 hodiny k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří
12 hodin k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
RV6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2
VZkM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2
8 hodin k 3
VZkM32 Problematika ochrany a podpory zdraví
8 hodin k 3
VZkM33 Podpora psychického zdraví
4 hodiny k 2
VZkM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace
8 hodin k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZkM41 Aktuální témata výchovy ke zdraví
8 hodin k 3
VZkM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3
8 hodin z 2
VZkM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví
z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.