B-HPS FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Atribut: BHPS_FJHC_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Student má povinnost splnit 90 kreditů za obor na PdF MU. Ke kreditům z povinných předmětů je nutno za studium splnit ještě 8 kreditů z povinně-volitelných a 12 kreditů z volitelných předmětů nabízených katedrou.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2002 Fonetika a fonologie
1/1/0 zk 4
FJ2003 Geografie Francie
1/0/0 z 2
FJ2004 Geografie Francie - seminář
0/1/0 z 2
FJ2007 Jazyková cvičení 1
0/2/0 z 2
FJ2010 Morfologie 1
1/1/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka
0/0/2.5 z 5
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2005 Geografie frankofonních zemí
1/0/0 zk 3
FJ2006 Geografie frankofonních zemí - seminář
0/1/0 z 2
FJ2008 Jazyková cvičení 2
FJ2007 || FJHC_JC1 0/2/0 zk 4
FJ2011 Morfologie 2
FJ2010 || FJHC_MO1 1/1/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2001 Dějiny a kultura Francie
1/1/0 zk 4
FJ2012 Obchodní korespondence 1
0/2/0 z 2
FJ2020 Odborný jazyk 1
0/2/0 z 3
FJ2027 Syntax 1
FJ2010 && FJ2011 1/1/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2009 Literatura a kultura Francie
1/1/0 zk 4
FJ2013 Obchodní korespondence 2
FJ2012 || FJHC_OK1 0/2/0 z 2
FJ2021 Odborný jazyk 2
FJ2020 || FJHC_OJ1 0/2/0 z 3
FJ2028 Syntax 2
FJ2027 || FJHC_SY1 1/1/0 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2022 Odborný jazyk 3
0/2/0 zk 4
FJ2024 Překlad odborného textu 1
0/2/0 z 3
FJ2029 Ústní a písemný projev 1
FJ2007 && FJ2008 0/2/0 zk 4
FJ2031 Úvod do překladu odborného textu 1
1/0/0 z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2023 Odborný jazyk 4
FJ2020 && FJ2021 && FJ2022 || FJHC_OJ1 && FJHC_OJ2 && FJHC_OJ3 0/2/0 z 3
FJ2025 Překlad odborného textu 2
FJ2024 || FJHC_POT1 0/2/0 z 3
FJ2030 Ústní a písemný projev 2
FJ2029 || FJHC_UPP1 0/2/0 z 2
FJ2032 Úvod do překladu odborného textu 2
FJ2031 || FJHC_UPT1 1/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ2015 Odborný jazyk - administrativa
0/1/0 z 2
FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance
0/1/0 z 2
FJ2017 Odborný jazyk - diplomacie
0/1/0 z 2
FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát
0/1/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3