MS Učitelství pro mateřské školy

Atribut: BPMP_MS_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předměty ke zvolenému jazyku a minimálně jeden předmět z dalších nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XCJp01 Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
0/2/0 zk 4
XHVp01 Základy hudební teorie a dějin hudby
1/0/0 z 1
XOVp77 Úvod do filosofické antropologie
1/0/0 k 2
XPPp01 Základy dramatické výchovy
0/2/0 k 3
XPPp02 Vstupní pedagogická praxe
0/1/3.3 z 3
XPSp01 Úvod do pedagogiky a psychologie
2/2/0 zk 6
XTIp01 Informační technologie
0/2/0 z 2
XTIp02 Praktické činnosti
0/2/0 z 3
XTVp11 Zdravotní problematika dětského věku
1/0/1 zk 4
XTVp12 Základy gymnastiky a psychomotoriky
0/0/1 z 1
XVVp01 Tvorba a dítě předškolního věku
0/2/0 z 2
XVVp02 Výtvarné činnosti
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1
0/2/0 z 2
NJ010 Fonetika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 z 2
XAJp01 Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ
0/2/0 z 2
XRJp01 Praktická fonetika 1 RJ
0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
XRJp02 Jazyková cvičení 1 RJ
0/2/0 z 4
XRJp03 Řečové dovednosti 1 RJ
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XCJp02 Literární komunikace
1/0/0 k 2
XFCp01 Praktikum k poznávání přírody
0/0/2 z 2
XHVp02 Hlasová výchova
0/1/0 z 1
XHVp03 Hra na klavír 1
0/1/0 z 1
XMAp01 Rozvoj předčíselných představ
1/2/0 k 4
XPPp03 Předškolní pedagogika
2/2/0 zk 6
XPPp04 Průběžná pedagogická praxe
0/1/2 z 3
XPSp02 Sociální psychologie
1/1/0 k 3
XTVp13 Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě (kurz)
0/0/3.3 z 1
XTVp22 Základy atletiky a atletických her
0/0/1 z 1
XVVp03 Výtvarná hra a tvořivost
0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2
0/2/0 zk, z 2
NJ020 Fonetika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
0/2/0 zk 4
XAJp02 Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ
0/2/0 z 2
XAJp03 Didaktika AJ
0/2/0 z 2
XRJp04 Gramatika 1 RJ
2/0/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
XPPp05 Výchova v rodině
0/1/0 z 2
XRJp05 Jazyková cvičení 2 RJ
0/2/0 z 2
XRJp06 Řečové dovednosti 2 RJ
0/2/0 z 2
XTVp14 Pohybové aktivity v letní přírodě
0/0/1.3 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp001 Základy sociální pedagogiky
1/1/0 k 3
XCJp03 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1
1/0/0 z 1
XCJp04 Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí
0/2/1 zk 5
XCJp05 Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí
0/2/1 k 4
XGEp01 Praktikum k poznávání společnosti
0/2/0 z 2
XHVp04 Hra na klavír 2
0/1/0 z 1
XHVp06 Didaktika Hv 1
0/1/0 z 1
XMAp02 Rozvoj geometrických představ
0/2/0 zk 4
XPPp06 Pedagogicko-psychologická diagnostika
2/2/0 zk 6
XPPp07 Didaktika předškolního věku
1/2/0 k 4
XPPp08 Asistentská pedagogická praxe
0/0/2 z 2
XPSp03 Vývojová psychologie
1/1/0 k 3
XTVp23 Pohybové hry a pohybová tvořivost
0/0/1 z 1
XTVp24 Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
0/2/0 z 2
XVVp04 Didaktika výtvarných činností
0/2/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
XAJp04 Dramatické postupy ve výuce AJ
0/2/0 z 2
XAJp05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
0/2/0 z 2
XPPp09 Dramatická výchova – projekty
0/2/0 k 3
XRJp07 Gramatika 2 RJ
2/0/0 z 2
XRJp08 Jazyková cvičení 3 RJ
0/2/0 z 2
XRJp09 Řečové dovednosti 3 RJ
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XBIp01 Zahrada jako edukační prostředí
0/0/2 z 2
XCJp06 Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
0/2/0 k 3
XCJp07 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2
1/0/0 zk 3
XHVp05 Hra na klavír 3
0/1/0 zk 2
XHVp07 Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí
0/1/1 k 2
XMAp03 Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ
0/2/0 k 3
XPPp10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání
1/2/2 k 6
XPSp04 Pedagogická psychologie
1/1/0 k 3
XTVp25 Předplavecká příprava a hry ve vodě
0/0/1 z 1
XTVp26 Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
0/2/0 k 3
XVVp05 Výtvarné projekty s reflektovanou praxí
0/2/1 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
XAJp04 Dramatické postupy ve výuce AJ
0/2/0 z 2
XAJp05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
0/2/0 z 2
XPPp11 Alternativní směry v předškolním vzdělávání
0/1/0 k 3
XRJp10 Gramatika 3 RJ
2/0/0 zk 4
XRJp11 Řečové dovednosti 4 RJ
0/2/0 z 2
XRJp12 Didaktika 1 RJ
2/0/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XHVp08 Didaktika Hv 3
0/1/0 zk 2
XPPp12 Globální a environmentální výchova
0/2/0 k 3
XPPp13 Souvislá pedagogická praxe
0/0/10 z 3
XSPp01 Speciální pedagogika předškolního věku
1/2/0 zk 5
XTVp33 Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s reflektovanou praxí
0/2/1 z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4
XAJp04 Dramatické postupy ve výuce AJ
0/2/0 z 2
XAJp05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
0/2/0 z 2
XRJp13 Didaktika 2 RJ
2/0/0 z 2
XRJp14 Jazyková cvičení a reálie 1 RJ
0/2/0 z 2
XSPp02 Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole
0/2/0 z 2
XVVp06 Výtvarný ateliér
0/3/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XPPp14 Pedagogická praxe klinická
0/1/5 z 5

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV51 Pěvecký sbor MU
0/6/0 z 6
HV52 Pěvecký sbor PdF MU
0/4/0 z 4
HV53 Collegium musicum
0/4/0 z 4