B-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atribut: BSPD_SPZP_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp100 Metodologie 1
1/0/0 k 4
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp109 Sociologie pro speciální pedagogy
0/1/0 k 3
SPp111 Základy zdravotních nauk
1/0/0 k 3
SPp115 Oftalmopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4
SPp116 Psychopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4
SPp117 Somatopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4
SPp317 Specifické poruchy učení – základy oboru
0/2/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp101 Neurologie
1/0/0 zk 3
SPp103 ORL – Foniatrie
Pozn.: U oboru BSPD_SPZP pouze pro studenty logopedie a surdopedie.
1/0/0 zk 3
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp106 Patopsychologie 1
2/0/0 z 4
SPp107 Pediatrie
1/0/0 zk 3
SPp113 Etopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4
SPp114 Logopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4
SPp118 Surdopedie – základy oboru
0/2/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp015 Angličtina pro speciální pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp035 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
SPp119 Specializace: Logopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie, nebo logopedie a psychopedie.
souhlas 0/4/0 zk 8
SPp120 Specializace: Psychopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie a somatopedie, nebo oftalmopedie, nebo etopedie.
0/4/0 zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
SPp013 Sociologie rodiny
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp108 Psychiatrie
1/0/0 zk 3
SPp112 Speciálně pedagogická diagnostika
0/2/0 k 3
SPp314 Odborná praxe průběžná
0/0/1 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp016 Angličtina pro speciální pedagogy - B
JVp015 0/2/0 zk 3
JVp036 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - B
JVp035 0/2/0 zk 3
SPp120 Specializace: Psychopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti, kteří chtějí v nav. mag. st. studovat obor SP pro uč.- specializaci logopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp122 Specializace: Etopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti etopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp123 Specializace: Oftalmopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace oftalmopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp124 Specializace: Surdopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
0/4/0 zk 8
SPp308 Specializace: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti somatopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SPp001 Alternativní komunikace
0/2/0 z 2
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp011 Rodinná terapie pro handicapované
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2
TI9004 Mikroprocesorem řízené aplikace a modely ve výuce na ZŠ
TI9003 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp315 Odborná praxe souvislá 1
Pozn.: 4 týdny odborné praxe souvislé 1
0/0/0 z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp303 Sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie, nebo psychopedie a zdravotního postižení v dospělosti, nebo psychopedie a oftalmopedie.
0/4/0 zk 8
SPp304 Specializace: Logopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci logopedie a surdopedie, nebo logopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp305 Specializace: Etopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci etopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp306 Specializace: Oftalmopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci oftalmopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp307 Specializace: Surdopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci surdopedie a logopedie.
0/4/0 zk 8
SPp309 Specializace: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci somatopedie a psychopedie.
0/2/0 zk 4
SPp313 Specializace: Somatopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci somatopedie a psychopedie.
0/2/0 zk 4
SPp321 Specializace: Psychopedie 2
Pozn.: Pokračování ve specializaci s další specializací I. Výjimkou je surdopedie.
0/4/0 zk 8

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SPp001 Alternativní komunikace
0/2/0 z 2
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
SPp013 Sociologie rodiny
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2
TI9004 Mikroprocesorem řízené aplikace a modely ve výuce na ZŠ
TI9003 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp102 Inkluzivní speciální pedagogika
0/2/0 zk 4
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp300 Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie s etopedií a nebo speciální andragogikou.
0/4/0 zk 8
SPp301 Komunikace osob se sluchovým postižením
Pozn.: Zapisují studenti surdopedie a logopedie.
0/4/0 zk 8
SPp302 Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp310 Specializace: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 3
Pozn.: Zapisují studenti somatopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp007 Odborná praxe průběžná 2
0/0/1 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp011 Rodinná terapie pro handicapované
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu. Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
1/0/0 zk 3
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2
TI9004 Mikroprocesorem řízené aplikace a modely ve výuce na ZŠ
TI9003 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp316 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 2 týdny odborné praxe souvislé 2
0/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SPp004 iPad ve speciální pedagogice
0/2/0 z 2
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga
0/2/0 z 2
TI9002 Využití ICT k tvorbě didaktických pomůcek
0/2/0 z 2
TI9003 Základy stavby a programování robotů pro učitele
0/2/0 z 2
TI9004 Mikroprocesorem řízené aplikace a modely ve výuce na ZŠ
TI9003 0/2/0 z 2