B-SPE CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Atribut: BSPE_CJ3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp001 Fonetika a fonologie českého jazyka
0/1/0 zk 3
CJp002 Úvod do studia jazyka a jazykovědy
1/0/0 z 1
CJp003 Úvod do studia literatury a literární vědy
0/2/0 z 2
CJp004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp005 Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka
1/0/0 z 2
CJp006 Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
1/0/0 k 3
CJp007 Aktuální otázky jazykové správnosti
0/2/0 z 3
CJp008 Kapitoly z české literatury 19. století 1
1/0/0 k 2
CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
1/0/0 k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp011 Morfologie českého jazyka
Pozn.: Nachází se v prerekvizitách předmětu CJp031
0/2/0 zk 4
CJp012 Tvoření slov v českém jazyce
0/2/0 z 2
CJp013 Teorie literatury pro učitele 1
0/1/0 z 2
CJp014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2
0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
1/0/0 k 4
CJp015 Kapitoly z morfologie českého jazyka
1/0/0 z 2
CJp016 Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce
1/0/0 z 2
CJp017 Kapitoly z literární teorie 1
1/0/0 z 2
CJp018 Kapitoly z české literatury 19. století 2
1/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp020 Základy slavistiky a staroslověnštiny
0/2/0 k 3
CJp021 Lexikologie českého jazyka
0/1/0 zk 3
CJp022 Základy korpusové lingvistiky
0/1/0 z 1
CJp023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1
0/2/0 z 2
CJp024 Teorie literatury pro učitele 2
0/1/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B
JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B
JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
1/0/0 k 4
CJp025 Kapitoly ze základů slavistiky a staroslověnštiny
1/0/0 z 2
CJp026 Kapitoly z lexikologie českého jazyka
1/0/0 z 2
CJp027 Kapitoly z české literatury 20. století 1
2/0/0 z 3
CJp028 Kapitoly z literární teorie 2
1/0/0 z 2
CJp029 Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise
0/2/0 z 4
CJp030 Intermedialita literárního díla
1/0/0 k 3
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp031 Syntax českého jazyka 1
CJp011 0/2/0 zk 4
CJp032 Historická mluvnice českého jazyka
0/2/0 k 3
CJp033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium
0/1/0 z 2
CJp034 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2
0/1/0 zk 3
CJp035 Česká literatura po roce 1945 1
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
1/0/0 k 4
CJp030 Intermedialita literárního díla
1/0/0 k 3
CJp036 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1
1/0/0 z 2
CJp037 Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka
1/0/0 z 2
CJp038 Kapitoly z české literatury 20. století 2
2/0/0 z 3
CJp039 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1
1/0/0 z 2
CJp040 Literárněvědná exkurze
0/0/0 z 5
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp041 Syntax českého jazyka 2
Pozn.: Předmět je možné zakončit jen po úspěšném složení zápočtu z předmětu CJ2BP_JSy1.
0/1/0 z 1
CJp042 Literatura pro mládež
0/1/0 zk 3
CJp043 Česká literatura po r. 1945 2
0/1/0 zk 3
CJp044 Didaktika literární výchovy pro bakalářské studium
0/1/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
1/0/0 k 4
CJp045 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2
1/0/0 z 2
CJp046 Jazyková analýza textu
0/1/0 z 3
CJp047 Kapitoly z literatury pro mládež
2/0/0 z 3
CJp048 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2
1/0/0 z 2
CJp049 Kapitoly ze světové literatury pro mládež
Pozn.: Předmět bude realizován při minimálním počtu osmi zapsaných studentů.
2/0/0 z 4
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp050 Základy stylistiky českého jazyka
0/2/0 k 3
CJp051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství
1/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp052 Kapitoly ze stylistiky českého jazyka
1/0/0 z 2
CJp053 Osobnosti české bohemistiky
1/0/0 k 3
CJp054 Průvodce dějinami české literatury pro bakaláře
Pozn.: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
0/2/0 k 3
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3