B-SPE FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

Atribut: BSPE_FJ3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Student má povinnost splnit 60 kreditů za obor. Ke kreditům z povinných předmětů je nutno za studium splnit minimálně 9 kreditů z povinně-volitelných předmětů nabízených katedrou. Volitelné předměty si student zapisuje dle uvážení.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1010 Fonetika 1
1/1/0 z 2
FJ1014 Jazyková cvičení 1
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1015 Jazyková cvičení 1V.
0/2/0 z 2
FJ1034 Morfologie 1 - seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1033 Morfologie 1.
0/1/0 z 1
FJ1048 Úvod do teorie jazyka a literatury
2/0/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1015 Jazyková cvičení 1V
0/2/0 z 4
FJ1033 Morfologie 1
1/0/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1
0/3/0 z 6
FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka
0/0/2.5 z 5
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1011 Fonetika 2
FJ1010 || FJB_FO1S 0/1/0 zk 3
FJ1016 Jazyková cvičení 2
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1017 Jazyková cvičení 2V.
FJ1014 || FJB_JC1 0/2/0 zk, z 2
FJ1035 Morfologie 2
FJ1034 || FJB_MO1S 1/1/0 z 2
FJ1041 Starší francouzská literatura – seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1040 Starší francouzská literatura.
0/1/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1017 Jazyková cvičení 2V
0/2/0 z 4
FJ1040 Starší francouzská literatura
1/0/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1006 Dějiny Francie - výběrový seminář
0/2/0 z 3
FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2
0/3/0 z 6
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ1028 Kurz francouzského jazyka online
0/0/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1005 Dějiny Francie
1/1/0 zk 4
FJ1018 Jazyková cvičení 3
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1019 Jazyková cvičení 3V.
FJ1014 && FJ1016 || FJB_JC1 && FJB_JC2 0/2/0 z 2
FJ1036 Náslechová oborová praxe 1
0/0/2 z 2
FJ1043 Syntax 1 - seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1042 Syntax 1.
FJ1034 && FJ1035 || FJB_MO1S && FJB_MO2S 0/1/0 z 1
FJ1046 Ústní a písemný projev 1
FJ1014 && FJ1016 || FJB_JC1 && FJB_JC2 0/2/0 z 2
FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1
0/1/0 zk, z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1019 Jazyková cvičení 3V
0/2/0 z 4
FJ1042 Syntax 1
1/0/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1
0/3/0 z 6
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1020 Jazyková cvičení 4
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1021 Jazyková cvičení 4V.
FJ1014 && FJ1016 && FJ1018 || FJB_JC1 && FJB_JC2 && FJB_JC3 0/2/0 z 2
FJ1030 Literatura 17.-19. století – seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1029 Literatura 17.-19. století.
FJ1041 || FJB_LI1S 0/1/0 z 2
FJ1045 Syntax 2 - seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1044 Syntax 2.
FJ1034 && FJ1035 && FJ1043 || FJB_MO1S && FJB_MO2S && FJB_SY1S 0/1/0 zk 3
FJ1047 Ústní a písemný projev 2
FJ1046 || FJB_UPP1 0/2/0 zk 4
FJ1050 Základy didaktiky francouzštiny 2
FJ1049 || FJB_ZDF1 0/1/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1021 Jazyková cvičení 4V
0/2/0 z 4
FJ1029 Literatura 17.-19. století
1/0/0 z 2
FJ1044 Syntax 2
1/0/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1006 Dějiny Francie - výběrový seminář
0/2/0 z 3
FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2
0/3/0 z 6
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1022 Jazyková cvičení 5
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1023 Jazyková cvičení 5V.
FJ1014 && FJ1016 && FJ1018 && FJ1020 || FJB_JC1 && FJB_JC2 && FJB_JC3 && FJB_JC4 0/2/0 zk 4
FJ1032 Literatura 20. století – seminář
Pozn.: Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1031 Literatura 20. století.
FJ1041 && FJ1030 || FJB_LI1S && FJB_LI2S 0/1/0 k 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1023 Jazyková cvičení 5V
0/2/0 z 4
FJ1031 Literatura 20. století
1/0/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1
0/3/0 z 6
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
0/1/0 z 2
FJ1025 Komunikační situace 1
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1038 Písemný projev
FJ1047 || FJB_UPP3 0/2/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ1024 Jazyková cvičení 6V
0/2/0 z 4

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1001 Argot v autentických dokumentech
0/2/0 z 3
FJ1002 Cvičení z fonetiky
0/1/0 z 2
FJ1003 Cvičení z morfologie
0/1/0 z 2
FJ1004 Cvičení ze syntaxe
0/1/0 z 2
FJ1006 Dějiny Francie - výběrový seminář
0/2/0 z 3
FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2
0/3/0 z 6
FJ1026 Komunikační situace 2
0/2/0 z 3
FJ2026 Světové zprávy z médií
0/2/0 z 3