B-SPE KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro ZŠ

Atribut: BSPE_KR3_P_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_LLH Liturgika
2/1/0 k 4
Kv2BP_UDBI Úvod do Bible
1/1/0 k 3
Kv2BP_UDKR Úvod do křesťanství
1/1/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_CDE Církevní dějiny
2/1/0 k 4
Kv2BP_FTE Fundamentální teologie
1/1/0 z 2
Kv2BP_USZ Úvod do Starého zákona
2/1/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_KFI Křesťanská filozofie
2/2/0 zk 6
Kv2BP_STE1 Spirituální teologie 1.
1/0/0 z 1
Kv2BP_TPK Teorie a praxe církevní katecheze
1/1/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B
JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B
JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_KSUC Křesťanské sociální učení
1/1/0 k 3
Kv2BP_STE2 Spirituální Teologie 2
1/0/0 k 2
Kv2BP_UNZ Úvod do Nového zákona
2/1/0 zk 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_OPx2 Oborová praxe
0/0/1 z 2
Kv2BP_PAT1 Pastorální teologie 1
2/1/0 k 4
Kv2BP_ZDT Základy dogmatické teologie
2/1/0 k 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_BIMO Bible a morálka
1/1/0 k 3
Kv2BP_PAT2 Pastorální teologie 2
1/1/0 k 3
Kv2BP_ZMT Základy morální teologie
2/1/0 k 4

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_PNAB Psychologie náboženství
1/1/0 k 3