B-SPE Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové prezenční studium)

Atribut: BSPE_NJ3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Rozložení kreditů
Ve studiu německého jazyka je nutno získat za předměty NJ minimálně 55 kreditů. Z toho 46 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty a 2 kredity za oborovou praxi. Dále je možné neomezeně využít nabídky dalších povinně volitelných a volitelných předmětů.

Předměty ukončené zápočtem nebo kolokviem (k, z) mají hodnotu 3 kreditů za kolokvium nebo 2 kreditů za zápočet. (Podmínky ukončení jsou uvedeny v katalogu předmětů. Volba typu ukonční je možná jen při zápisu.)

Především studentům prvního ročníku doporučujeme, aby si přečetli "Podrobného průvodce studiem na KNJ".

Prosím zohledněte při plánování skladby předmětů do jednotlivých semestrů skutečnost, že závěrečný semestr studia (zpravidla 6.) je výrazně zkrácený. Možnost jeho absolvování ve zkrácené době je nutno předem domluvit s vyučujícím. (Doporučený průchod studiem ). Podrobné informace ke skladbě studia i ke katalogu Vám ochotně podá kterýkoliv člen katedry.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

Podzimní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_AA10 Úvod do studia němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční ve čtvrtek.
A. Brychová, J. Budňák, V. Janíková, T. Káňa, M. Muzikant, H. Peloušková, P. Váňa, R. Wagner 1/0/0 z 2
NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_1JCV)
E. Denner, H. Hradílková, A. Straková 0/3/0 z 3
NJ_B201 Jazyková cvičení B2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
J. Veličková 0/2/0 z 2
NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2
P. Marečková, P. Váňa 0/2/0 zk 4
NJ_D201 Gramatická cvičení 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 z 1
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 2/0/0 zk 4
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: V podzimním semestru je předmět určen především pro repetenty.
R. Wagner 1/0/0 zk 3
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 2/0/0 zk 4
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 2/0/0 zk 4
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 1/0/0 z 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 1/0/0 z 2
NJ_M100 Základy oborové didaktiky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJP_UDI)
V. Janíková 1/0/0 zk 3
NJ6110 Souvislá oborová praxe
Pozn.: ex N2B_PXS a N2B_PXE nebo NJ_X110
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková 0/0/0 z 2

Podzimní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 0/1/0 k, z 2
NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 0/1/0 k, z 2
NJ_G210 Vnitřní struktura slovních forem v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G310 Kontrastivní syntax 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 0/1/0 k, z 2
NJ_G410 Lexikologie: Teorie slovních polí
0/1/0 k, z 2
NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_G510 Styly neliterárních textů
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_K110 Reálie projektovou formou
S. Reitbrecht, V. Janíková 0/1/0 k, z 2
NJ_K130 Spolková země Bavorsko
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_L110 Kratší německá próza
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
J. Budňák 0/1/0 k, z 2
NJ_L120 Tématický literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Baroková 0/1/0 k, z 2
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
V. Janíková 0/1/0 k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ6111 Oborová praxe volitelná
Pozn.: ex N2B_PXP1 nebo NJ_X111
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková 0/0/2 z 2

Podzimní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Denner 0/1/0 z 2
NJ_D203 Repetitorium k jazykovým cvičením
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Ellecosta, R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"
H. Hradílková, J. Veličková, J. Ettler 0/1/0 z 2
NJ_D510 Německá gramatika online (úroveň B1)
H. Hradílková, J. Veličková, V. Fráňová, Z. Paluřík 0/1/0 z 2
NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Straková 0/1/0 z 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 0/2/0 z 2
NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 k, z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence
P. Marečková 0/1/0 k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
P. Marečková 0/1/0 k, z 2
NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ! Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_P003 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
J. Budňák, M. Janík 0/0/1 z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 0/1/0 z 2


Jarní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák, R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Hradílková, lektor, A. Straková 0/2/0 zk 4
NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_4JCV)
lektor, J. Veličková 0/2/0 z 2
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 2/0/0 zk 4
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 1/0/0 zk 3
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 2/0/0 zk 4
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 2/0/0 zk 4
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 1/0/0 z 2
NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák, P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák 1/0/0 z 2

Jarní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_G120 Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 0/1/0 k, z 2
NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G320 Kontrastivní syntax 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 0/1/0 k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G410 Lexikologie: Teorie slovních polí
M. Muzikant 0/1/0 k, z 2
NJ_G420 Slovotvorba kontrastivně
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_G990 Korpusová lingvistika
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L110 Kratší německá próza
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Budňák 0/1/0 k, z 2
NJ_L120 Tématický literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_M120 Teorie osvojování jazyka
V. Janíková 0/1/0 k, z 2
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ_M140 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 0/1/0 k, z 2
NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_M302 Motivace ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
V. Janíková 0/1/0 z 2
NJ6111 Oborová praxe volitelná
Pozn.: ex N2B_PXP1 nebo NJ_X111
A. Brychová, V. Janíková, P. Marečková 0/0/2 z 2

Jarní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
E. Denner 0/1/0 z 2
NJ_D202 Gramatická cvičení 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ_GRA2)
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině
A. Straková 0/1/0 k, z 2
NJ_D520 E-learning: tutorial
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Kovářová 0/1/0 z 2
NJ_G122 Fonetická analýza německého textu
0/1/0 z 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Peloušková 0/2/0 z 2
NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_G980 Bilingvismus
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_M404 Didaktika dětské literatury
0/1/0 z 2
NJ_P002 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_P004 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi stejného předmětu v předcházejícím semestru.
J. Budňák, M. Janík 0/0/1 z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 0/0/.7 z 2


Doporučený průchod studiem (povinné předměty):

1. Semestr: 2. Semestr: 3. Semestr: 4. Semestr: 5. Semestr: 6. Semestr: