B-SPE OV3S Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Atribut: BSPE_OV3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student si zapisuje povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku a také si během tříletého Bc studia vybere nejméně 2 povinně volitelné oborové předměty.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp001 Dějiny filozofie 1
NOW ( OVp002 ) 1/0/0 z 1
OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1
NOW ( OVp001 ) 0/1/0 z 1
OVp003 Dějiny kultury
1/0/0 zk 3
OVp004 Základy státovědy
NOW ( OVp005 ) 1/0/0 zk 3
OVp005 Seminář k základům státovědy
NOW ( OVp004 ) 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp006 Dějiny etiky 1
NOW ( OVp007 ) 1/0/0 z 1
OVp007 Seminář k dějinám etiky 1
NOW ( OVp006 ) 0/1/0 z 1
OVp008 Dějiny filozofie 2
OVp001 && OVp002 && NOW ( OVp009 ) 1/0/0 zk 3
OVp009 Seminář k dějinám filozofie 2
OVp001 && OVp002 && NOW ( OVp008 ) 0/1/0 z 1
OVp010 Ekologie člověka
1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp011 Dějiny etiky 2
NOW ( OVp012 ) 1/0/0 zk 3
OVp012 Seminář k dějinám etiky 2
NOW ( OVp011 ) 0/1/0 z 1
OVp013 Dějiny filozofie 3
OVp008 2/0/0 z 2
OVp014 Dějiny politických teorií 1
1/0/0 zk 3
OVp015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1
0/1/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B
JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B
JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3
OVp029 Kultura a historie Slovenska
0/2/0 z 2
OVp030 Sociogeografické aspekty současného světa
0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
OVp035 Exkursní vyučování
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp016 Dějiny filozofie 4
OVp008 && OVp013 1/0/0 zk 3
OVp017 Dějiny politických teorií 2
OVp014 && NOW ( OVp018 ) 1/0/0 zk 3
OVp018 Seminář k dějinám polit. teorií 2
OVp014 && NOW ( OVp017 ) 0/2/0 z 2
OVp019 Úvod do kulturologie
1/0/0 z 1
OVp020 Úvod do didaktiky OV a ZSV 2
OVp015 0/1/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp031 Aktuální politické problémy
0/2/0 z 2
OVp032 Kultury světa
0/2/0 z 2
OVp033 Komunální politika
0/2/0 z 2
OVp034 Vybrané etické problémy
0/2/0 z 2
OVp036 Masová média a komunikace
0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp021 Evropská integrace a desintegrace
NOW ( OVp022 ) 1/0/0 zk 3
OVp022 Seminář k evropské integraci a desintegraci
NOW ( OVp021 ) 0/1/0 z 1
OVp023 Ekonomie pro pedagogy 1
0/2/0 z 2
OVp024 Sociologie 1
NOW ( OVp025 ) 1/0/0 zk 3
OVp025 Seminář k sociologii 1
NOW ( OVp024 ) 0/1/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp029 Kultura a historie Slovenska
0/2/0 z 2
OVp030 Sociogeografické aspekty současného světa
0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
OVp035 Exkursní vyučování
0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp026 Ekonomie pro pedagogy 2
OVp023 0/2/0 k 2
OVp027 Sociologie 2
OVp024 0/2/0 z 2
OVp028 Úvod do religionistiky
2/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp031 Aktuální politické problémy
0/2/0 z 2
OVp032 Kultury světa
0/2/0 z 2
OVp033 Komunální politika
0/2/0 z 2
OVp034 Vybrané etické problémy
0/2/0 z 2
OVp036 Masová média a komunikace
0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3