B-SPE B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování

Atribut: BSPE_OVP_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
2/0/0 zk 3
FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy
1/1/0 zk 4
FC5003 Vzdělávání v informační společnosti
1/0/0 k 2
FC5004 Informační a komunikační technologie 1
1/0/1 zk 4
FC5005 Hygiena
2/0/0 zk 3
FC5006 Repetitorium z matematiky
2/2/0 k 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
1/1/0 k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
1/0/0 k 3
FC5804 Sociální patologie
2/0/0 k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
1/0/0 k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
2/0/0 k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5007 Nakládání s odpady
1/0/0 k 2
FC5008 Informační a komunikační technologie 2
1/0/1 zk 4
FC5009 Právní nauka
2/0/0 zk 3
FC5010 Obecná didaktika SOŠ
2/1/0 zk 4
FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd
3/0/0 k 4
FC5012 Andragogika
1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
1/1/0 k 3
FC5808 Základy společenského chování
0/1/0 k 2
FC5809 Čínské reálie
0/1/0 k 2
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
0/2/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ
2/0/0 zk 3
FC5014 Informační a komunikační technologie 3
0/0/2 k 2
FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1
2/1/0 zk 3
FC5016 Hygiena školního prostředí
0/0/2 k 2
FC5017 Finanční gramotnost
1/2/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B
JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B
JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5801 Exkurze 1
0/0/2 k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
1/1/0 k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
1/0/0 k 3
FC5804 Sociální patologie
2/0/0 k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
1/0/0 k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
2/0/0 k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5018 Didaktika odborných předmětů
2/1/0 zk 5
FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ
1/1/0 zk 3
FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2
FC5015 1/1/0 k 2
FC5021 Didaktika praktického vyučování 1
2/0/0 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5101 Provoz obchodu a služeb
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
2/0/0 zk 3
FC5201 Stavební technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
2/0/0 zk 3
FC5202 Elektrotechnologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
2/0/0 zk 3
FC5203 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
2/0/0 zk 3
FC5301 Zdravověda
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
2/0/0 zk 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
1/1/0 k 3
FC5808 Základy společenského chování
0/1/0 k 2
FC5809 Čínské reálie
0/1/0 k 2
FC5810 Exkurze 2
0/0/2 k 3
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
0/2/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5022 Pedagogická praxe 1
0/1/0 k 2
FC5023 Člověk a svět práce
1/0/0 k 2
FC5024 Základy managementu a marketingu
1/1/0 k 3
FC5025 Inženýrská pedagogika
2/0/0 zk 3
FC5026 Člověk a hospodářství
2/2/0 zk 5
FC5027 Doprava a systémy dopravní výchovy 3
FC5020 0/1/0 k 2
FC5028 Didaktika praktického vyučování 2
FC5021 2/0/0 zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5102 Výchova k odborným kompetencím učitelů SOŠ 1
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
3/0/0 zk 4

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5802 Statistika v pedagogice
1/1/0 k 3
FC5803 Moderní aspekty v pedagogice
1/0/0 k 3
FC5804 Sociální patologie
2/0/0 k 3
FC5805 Výchova ke zdraví
1/0/0 k 3
FC5806 Základy sociální pedagogiky
2/0/0 k 3
FC8001 Orientace na trhu práce
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5029 Pedagogická praxe 2
0/0/2 k 5
FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem
1/0/0 k 2
FC5031 Veřejná správa
1/0/0 k 2
FC5032 Lidská práva
1/0/0 k 2
FC5033 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy
1/0/0 k 2
FC5034 Pedagogická diagnostika
1/0/0 k 3
FC5035 Informační a komunikační technologie 4
0/0/1 k 2
FC5036 Seminář z didaktiky praktického vyučování
0/2/0 k 4

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC5103 Výchova k odborným kompetencím učitelů SOŠ 2
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
2/0/0 k 4

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0800 Digitální technologie
0/0/1 k 3
FC5807 Základy zdravotních nauk
1/1/0 k 3
FC5808 Základy společenského chování
0/1/0 k 2
FC5809 Čínské reálie
0/1/0 k 2
FC5811 Portfolio učitele SOŠ
0/2/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3