B-SPE PR3S Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Atribut: BSPE_PR3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp001 Úvod do studia biologie   1/0/0 z 2
BIp002 Neživá příroda 1   2/1/0 zk 4
BIp003 Biologická technika   0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
  0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
  0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
  0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp004 Neživá příroda 2   2/1/0 zk 4
BIp005 Základy obecné botaniky   1/1/0 k 3
BIp006 Základy obecné zoologie   1/1/0 k 3
BIp007 Cvičení v terénu - neživá příroda   0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp008 Základy systému a evoluce řas a hub   1/2/0 zk 4
BIp009 Základy zoologie bezobratlých   1/2/0 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B JVp041 0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp021 Determinační praktikum - sinice a řasy   0/2/0 z 3
BIp022 Dendrologie pro základní vzdělávání   0/2/0 z 2
BIp044 Exkurze ke studiu řas a hub   0/0/1 z 3
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin   1/2/0 zk 4
BIp011 Základy zoologie strunatců   1/2/0 zk 4
BIp012 Ekologie pro základní vzdělávání   1/1/0 k 3
BIp013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie   0/3/0 z 3

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp020 Základy hydrobiologie   0/2/0 z 3
JV005 Academic Writing_ONLINE ! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp014 Fyziologie rostlin   1/2/0 k 3
BIp015 Fyziologie živočichů   1/2/0 k 3
BIp016 Anatomie a fyziologie člověka 1   1/2/0 zk 4
BIp017 Úvod do didaktiky přírodopisu   1/0/0 k 2

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
BIp018 Praktikum k didaktice přírodopisu   1/2/0 k 3
BIp019 Anatomie a fyziologie člověka 2   1/2/0 k 3

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE ! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3