B-SPE TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Atribut: BSPE_TE3S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1001 Technická grafika
1/2/0 zk 4
TI1002 Materiály a technologie – dřevo, plasty
1/2/0 zk 4
TI1003 Zpracování informací
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1004 Cvičení z technické grafiky - CAD
0/2/0 z 2
TI1005 Didaktika praktických činností – dřevo, plasty
0/2/0 z 2
TI1006 Úvod do elektrotechniky a měření
0/2/0 z 2
TI1007 Aplikace počítačové grafiky
0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp011 Angličtina pro pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp031 Němčina pro pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1008 Materiály a technologie - kovy
2/2/0 zk 5
TI1009 Elektrotechnika
0/2/0 zk 4
TI1010 Základy výpočetní techniky
0/3/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp012 Angličtina pro pedagogy - B
JVp011 0/2/0 zk 3
JVp032 Němčina pro pedagogy - B
JVp031 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách
2/0/0 k 3
TI0003 3D modelování a vizualizace
0/2/0 z 3
TI0005 Stavba a programování robotů pro ZŠ
0/2/0 z 4
TI0007 Elektronika hrou
0/2/0 z 4
TI0010 Modelování a konstruování v technice
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1011 Design a konstruování
0/1/0 z 1
TI1012 Didaktika praktických činností - kovy
0/2/0 z 2
TI1013 Elektronika
0/2/0 z 2
TI1014 Architektura počítačů
2/0/0 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1015 Aplikace 3D grafiky na ZŠ - SketchUp
0/2/0 z 2
TI1016 Speciální praktikum
0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
TI0002 Hry a hračky ze dřeva
0/2/0 z 3
TI0004 Lékařská přístrojová technika
0/2/0 z 2
TI0006 Vytváření inteligentních animací ve Flash
0/2/0 z 4
TI0008 CAD konstruování
0/2/0 z 3
TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech
2/0/0 k 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1017 Stroje a zařízení
2/0/0 z 2
TI1018 Elektronické systémy a digitální technika
2/2/0 zk 5
TI1019 Počítačové sítě
0/2/0 z 2
TI1020 Oborová praxe 1
0/0/0 z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1021 Technika a technické vzdělávání
0/2/0 z 2
TI1022 Strojní obrábění
0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách
2/0/0 k 3
TI0003 3D modelování a vizualizace
0/2/0 z 3
TI0005 Stavba a programování robotů pro ZŠ
0/2/0 z 4
TI0007 Elektronika hrou
0/2/0 z 4
TI0010 Modelování a konstruování v technice
0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI1023 Svět práce a didaktika techniky
1/0/0 z 1
TI1024 Aplikace výpočetní techniky na ZŠ
0/1/0 k 2
TI1025 Oborová praxe 2
0/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
TI0002 Hry a hračky ze dřeva
0/2/0 z 3
TI0004 Lékařská přístrojová technika
0/2/0 z 2
TI0006 Vytváření inteligentních animací ve Flash
0/2/0 z 4
TI0008 CAD konstruování
0/2/0 z 3
TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech
2/0/0 k 3