N-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atribut: NPD_SOVC_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp210 Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu
0/2/0 zk 5
SOp211 Psychologické teorie osobnosti
0/2/0 zk 5
SOp212 Sociologie výchovy
1/1/0 zk 5
SOp213 Příprava rozvojového projektu
0/2/0 k 3
SOp214 Aplikované drama
0/2/0 k 2
SOp216 Kurz 1 - seznamovací
0/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp021 Angličtina pro sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/1/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp220 Metodologický workshop
0/1/0 k 4
SOp221 Pedagogicko-psychologická diagnostika
1/1/0 zk 5
SOp222 Sociálně pedagogické teorie
0/2/0 k 4
SOp223 Realizace rozvojového projektu
0/1/0 k 4
SOp224 Terénní výzkum sociálních jevů
0/2/0 k 4
SOp228 Leadership a managementship v NNO
0/2/0 zk 5

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp022 Angličtina pro sociální pedagogy - D
JVp021 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO503 Education in Diverse Society
0/1/0 zk 5
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
0/1/0 z 2
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp230 Analýza sociálně pedagogických teorií
1/1/0 zk 5
SOp231 Psychologické aspekty socio-kulturně odlišných prostředí
1/1/0 zk 5
SOp232 Psychoterapeutické směry, metody a techniky
0/3/0 k 5
SOp233 Základy supervize v pomáhajících profesích
0/1/0 z 2
SOp234 Aktivizace seniorů v praxi
0/3/0 k 4
SOp235 Pedagogická a badatelská praxe
0/0/1 z 6
SOp236 Gerontagogika
1/1/0 zk 5

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/1/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp240 Integrující otázky pedagogiky
0/0/1 k 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO503 Education in Diverse Society
0/1/0 zk 5
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
0/1/0 z 2
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 0/1/0 z 2