N-SPD SPAN Speciální andragogika

Atribut: NSPD_SPAN_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp105 Poradenství a intervence u dospělých osob 1
0/2/0 k 4
IVp113 Odborná praxe průběžná 1
0/0/0 z 3
IVp116 Reflektivní seminář k praxi 1
0/2/0 z 2
IVp119 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
0/0/0 z 0
SPp208 Metodologie 2
0/1/0 zk 3
SPp210 Patopsychologie 2
1/0/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp109 Specializace: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1
0/4/0 zk 8
IVp111 Specializace: Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1
0/4/0 zk 8
JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
SPp104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu. Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
1/0/0 zk 3
SPp213 Prevence a intervence závislostního chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie; dále zapisují studenti specializace speciální andragogika osob se soc. patol. projevy chování.
0/4/0 zk, k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2
SPp203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
1/1/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp101 Behaviorální přístupy v učení
0/0/2 k 6
IVp106 Poradenství a intervence u dospělých osob 2
0/2/0 k 4
IVp114 Odborná praxe souvislá 2
0/0/0 z 3
IVp117 Reflektivní seminář k praxi 2
0/2/0 z 2
IVp119 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
0/0/0 z 0
SPp227 Statistika
0/2/0 k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp110 Specializace: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2
0/4/0 zk 8
IVp112 Specializace: Speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2
0/4/0 zk 8
JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D
JVp017 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp100 Andragogika a geragogika
0/4/0 zk 6
IVp107 Sociální politika a sociální práce
0/4/0 zk 6
IVp108 Sociologie postižení a znevýhodnění
0/4/0 zk 4
IVp119 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
0/0/0 z 0

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2
SPp203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
1/1/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp102 Krizová intervence
0/2/0 k 3
IVp115 Odborná praxe souvislá 3
0/0/0 z 4
IVp118 Reflektivní seminář k praxi 3
0/2/0 z 2
IVp119 Internacionalizace oboru Speciální andragogika
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp103 Penitenciaristika a penologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se soc. patol. projevy chování
0/4/0 k 5
IVp104 Podpora dospělých osob se smyslovým postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením
0/4/0 k 5

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2