N-SPD SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Atribut: NSPD_SPKT_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPpK58 Logopedie - formy narušené komunikační schopnosti
0/4/0 zk 6
SPpK66 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické
0/1/0 z 2
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
0/0/0 z 2
SPp104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu. Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
1/0/0 zk 3
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp208 Metodologie 2
0/1/0 zk 3
SPp210 Patopsychologie 2
1/0/0 k 3
SPp226 Specializace: Specifické poruchy učení
0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
SPpK60 Oftalmopedie - tyflorehabilitace a edukace
0/4/0 zk 6
SPpK65 Somatopedie - mozková obrna
0/4/0 zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp005 Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením
0/2/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp014 Statistika
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPpK50 Diagnostické domény jedinců s narušenou komunikační schopností
0/4/0 zk 6
SPpK52 Diagnostické domény jedinců se sluchovým postižením
0/4/0 zk 6
SPpK54 Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností
souhlas 0/2/0 k 3
SPpK56 Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením
0/2/0 k 3
SPpK67 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční
0/1/0 z 2
SPpK69 Speciálněpedagogická praxe intervenční I
0/0/0 z 8
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D
JVp017 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4
SPpK51 Diagnostické domény jedinců s tělesným postižením
0/4/0 zk 6
SPpK53 Diagnostické domény jedinců se zrakovým postižením
0/4/0 zk 6
SPpK55 Intervenční postupy - simulace u jedinců s tělesným postižením
0/2/0 k 3
SPpK57 Intervenční postupy - simulace u jedinců se zrakovým postižením
0/2/0 k 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPpK61 Podpůrná opatření u jedinců s narušenou komunikační schopností
0/2/0 zk 4
SPpK63 Podpůrná opatření u jedinců se sluchovým postižením
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPpK62 Podpůrná opatření u jedinců s tělesným postižením
0/2/0 zk 4
SPpK64 Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením
0/2/0 zk 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp005 Komunikační principy a techniky u osob se zrakovým postižením
0/2/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp016 Výzkumný projekt v praxi
0/0/0 z 10
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPpK59 Neuropsychologie
2/0/0 z 2
SPpK70 Speciálněpedagogická praxe intervenční II
0/0/0 z 8
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
0/0/0 z 1
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2