N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atribut: NSPD_SPPU_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp200 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 - matematika
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp208 Metodologie 2
0/1/0 zk 3
SPp210 Patopsychologie 2
1/0/0 k 3
SPp226 Specializace: Specifické poruchy učení
0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
SPp203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp213 Prevence a intervence závislostního chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie; dále zapisují studenti specializace speciální andragogika osob se soc. patol. projevy chování.
0/4/0 zk, k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp018 Specific Learning Disability
0/2/0 k 4
SPp019 Education of Individuals with Intellectual Disabilities
0/2/0 k 4
SPp020 Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment
0/2/0 k 4
SPp021 Education of Individuals with Physical Disabilities and Chronic Disease
0/2/0 k 4
SPp022 Education of Individuals with Visual Disabilities
0/2/0 k 4
SPp023 Pathopsychology
0/2/0 k 4
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2
SPp104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu. Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
1/0/0 zk 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp905 Pedagogická praxe souvislá 1
0/0/0 z 2
SPp908 Český jazyk pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
0/2/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D
JVp017 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4
SPp207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie. Výuka bude probíhat, pokud se zaregistrují nejméně tři studenti.
0/2/0 k 3
SPp212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/2/0 k 3
SPp214 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp216 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp220 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
0/4/0 zk 8
SPp222 Specializace: Edukace žáků se sluchovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace surdopedie.
0/4/0 zk 8
SPp224 Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace oftalmopedie. Výuka bude probíhat, pokud se zaregistrují nejméně tři studenti.
0/4/0 zk 8
SPp900 Edukace žáků s chronickým onemocněním
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad a oftalmopedie.
0/4/0 zk 6
SPp904 Specializace: Edukace žáků s poruchami chování a s mentálním postižením 1
0/4/0 zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp018 Specific Learning Disability
0/2/0 k 4
SPp019 Education of Individuals with Intellectual Disabilities
0/2/0 k 4
SPp020 Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment
0/2/0 k 4
SPp021 Education of Individuals with Physical Disabilities and Chronic Disease
0/2/0 k 4
SPp022 Education of Individuals with Visual Disabilities
0/2/0 k 4
SPp023 Pathopsychology
0/2/0 k 4
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp202 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
0/2/0 zk 5
SPp204 Inkluzivní didaktika
0/2/0 zk, k 3
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp906 Pedagogická praxe souvislá 2
0/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp215 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp217 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 2
0/4/0 zk 8
SPp218 Specializace: Edukace žáků s poruchami chování a adiktologie 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/4/0 zk 8
SPp221 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
0/4/0 zk 8
SPp223 Specializace: Edukace žáků se sluchovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace surdopedie.
0/4/0 zk 8
SPp225 Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace oftalmopedie.
0/4/0 zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp016 Výzkumný projekt v praxi
0/0/0 z 10
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp907 Pedagogická praxe souvislá 3
0/0/0 z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp901 Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením
0/4/0 k 6
SPp902 Podpůrná opatření u žáků s poruchami chování
0/4/0 k 6
SPp903 Podpůrná opatření u žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením
0/4/0 k 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
0/0/0 z 1
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2