N-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atribut: NSPD_SPZP_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp200 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 - matematika
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp208 Metodologie 2
0/1/0 zk 3
SPp210 Patopsychologie 2
1/0/0 k 3
SPp226 Specializace: Specifické poruchy učení
0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
SPp203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6
SPp213 Prevence a intervence závislostního chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie; dále zapisují studenti specializace speciální andragogika osob se soc. patol. projevy chování.
0/4/0 zk, k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp227 Statistika
0/2/0 k 3
SPp516 Pedagogická praxe souvislá 1
0/0/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D
JVp017 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4
SPp207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie. Výuka bude probíhat, pokud se zaregistrují nejméně tři studenti.
0/2/0 k 3
SPp212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/2/0 k 3
SPp503 Intervence jedinců s chronickým onemocněním
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad a oftalmopedie.
0/4/0 zk 6
SPp504 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie.
0/4/0 zk 6
SPp506 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
0/2/0 zk 4
SPp508 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1
Pozn.: Zapisují studenti etopedie.
0/4/0 zk 8
SPp510 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Pozn.: Zapisují studenti více vad a oftalmopedie.
0/4/0 zk 8
SPp512 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
0/2/0 zk 4
SPp514 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1
Pozn.: Jen pro neslyšící studenty.
0/4/0 zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp202 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
0/2/0 zk 5
SPp204 Inkluzivní didaktika
0/2/0 zk, k 3
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp517 Pedagogická praxe souvislá 2
0/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp505 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp507 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
souhlas 0/2/0 zk 4
SPp509 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 2
Pozn.: Zapisují studenti etopedie.
0/4/0 zk 8
SPp511 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným a souběžným postižením více vadami 2
Pozn.: Zapisují studenti somatopedie a oftalmopedie.
0/4/0 zk 8
SPp513 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
0/2/0 zk 4
SPp515 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2
Pozn.: Jen pro neslyšící studenty.
0/4/0 zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
0/0/0 k
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp006 Logopedická prevence
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp012 Snoezelen
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp016 Výzkumný projekt v praxi
0/0/0 z 10
SPp025 Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením
0/0/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp518 Pedagogická praxe souvislá 3
0/0/0 z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením
0/4/0 k 6
SPp501 Diagnostické domény žáků s poruchami chování
0/4/0 k 6
SPp502 Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením
0/4/0 k 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání
0/0/0 k
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
0/0/0 z 1
SPp024 Využití oslabeného vidění v praktickém životě
0/0/0 z
SPp026 Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob
0/0/0 z 2