N-SS GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Atribut: NSS_GAL2S_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FF:DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura
2/0/0 zk 4
GPm001 Galerijní exkurze 1
0/0/1.3 z 2
GPm002 Galerijní praxe 1
0/0/1 z 2
GPm003 Historie a teorie galerijní pedagogiky
2/0/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm014 Ateliér galerijní pedagogiky 1
0/2/0 z 2
GPm015 Proměny současného výtvarného umění
2/0/0 k 3
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm004 Metodika galerijní pedagogiky
1/0/0 k 3
GPm005 Zprostředkování architektury
FF:DU0205 0/2/0 k 2
GPm006 Tvůrčí psaní a vědecká práce
0/2/0 z 2
GPm007 Aktuality galerijní pedagogiky
0/1/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm018 Galerijní exkurze 2
0/0/1.3 z 2
GPm020 Grafický design
0/2/0 z 2
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVm028 Ateliér SVV – Sociální znevýhodnění
0/2/0 z 2
VVm030 Reflexivní seminář
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm008 Autorský lektorský projekt 1
GP3MP_HTGP && GP3MP_MGP 0/0/1 zk 3
GPm009 Galerijní praxe 2
GP3MP_GPR1 0/0/2 z 2
GPm010 Lektorské aktivity a zprostředkování umění
0/2/0 k 3
GPm011 Slovesné aktivity v galerii
0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm016 Základy provozu umění
0/2/0 k 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVm029 Ateliér SVV – Zdravotní znevýhodnění
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm012 Autorský lektorský projekt 2
GP3MP_ALP1 0/0/2 z 2
GPm013 Teorie umění a interpretace výtvarného díla
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm019 Ateliér galerijní pedagogiky 2
0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
GPm017 Galerijní praxe 3
0/0/2 z 2
VVm030 Reflexivní seminář
0/2/0 z 2