N-SS VI2S Vizuální tvorba

Atribut: NSS_VI2S_P_2012

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Vi8MP_AuP1 Autorský projekt 1
0/0/3 zk 6
Vi8MP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1
0/2/0 z 2
Vi8MP_DVT Didaktika VT
0/2/0 z 4
Vi8MP_TVy1 Tvorba výstav 1
0/0/2 z 2
Vi8MP_VSe1 Výběrový seminář 1
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV_GDZS Grafický design a životní styl
0/1/0 z 3
VV_KVV Koncepty výtvarné výchovy
0/0/2 z 2
VVm017 Seminář estetiky
0/2/0 k 3
VV_SART1 Socio-art 1
2/0/0 k 4
VV1BP_VVKT Keramická tvorba
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Vi6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2
Vi8MP_AuP2 Autorský projekt 2
0/0/3 zk 6
Vi8MP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2
0/2/0 z 2
Vi8MP_TVy2 Tvorba výstav 2
0/0/2 z 2
Vi8MP_VSe2 Výběrový seminář 2
0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVm028 Ateliér SVV – Sociální znevýhodnění
0/2/0 z 2
VVm030 Reflexivní seminář
0/2/0 z 2
VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění
Pozn.: Přednáška je nabízena jako tzv. kooperovaný předmět pro všechny obory na MU.
2/0/0 k 3
VV_SART2 Socio-art 2
2/0/0 k 4
VV1BP_VVKT Keramická tvorba
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Vi6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2
Vi8MP_TVy3 Tvorba výstav 3
0/0/2 z 2
Vi8MP_VSe3 Výběrový seminář 3
0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV_GDZS Grafický design a životní styl
0/1/0 z 3
VV_KVV Koncepty výtvarné výchovy
0/0/2 z 2
VVm029 Ateliér SVV – Zdravotní znevýhodnění
0/2/0 z 2
VV1BP_VVKT Keramická tvorba
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVm030 Reflexivní seminář
0/2/0 z 2
VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění
Pozn.: Přednáška je nabízena jako tzv. kooperovaný předmět pro všechny obory na MU.
2/0/0 k 3
VV1BP_VVKT Keramická tvorba
0/2/0 z 2