N-ZS CH2 Učitelství chemie pro základní školy

Atribut: NZS_CH2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC3010 Zacházení s chemickými látkami
0/1/0 z 0
FC4001 Toxikologie
2/0/0 zk 3
FC4002 Didaktika chemie 1
3/0/0 zk 4
FC4003 Školní chemické pokusy 1
0/0/2 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
0/0/1 k 3
FC4801 Práce v chemické laboratoři
0/0/1 k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
0/2/0 k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu
2/0/0 zk 3
FC4005 Didaktika chemie 2
0/2/0 zk 3
FC4006 Školní chemické pokusy 2
0/0/2 k 2
CH6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CH6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4801 Práce v chemické laboratoři
0/0/1 k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8005 Jak pracuje věda
0/1/0 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4007 Průmyslová chemie
2/0/0 zk 3
FC4008 Speciální chemické praktikum
0/0/2 z 2
CH6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CH6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4101 Chemická informatika
2/0/0 zk 3
FC4102 Historie chemie
2/0/0 zk 3
FC4103 Integrované přírodovědné pokusy
0/0/2 k 3
FC4104 Klíčové aspekty chemismu životních dějů
0/2/0 zk 3
FC4105 Chemie a udržitelný rozvoj
0/2/0 zk 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
0/0/1 k 3
FC4801 Práce v chemické laboratoři
0/0/1 k 5
FC4802 Práce v chemické didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
0/2/0 k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4009 Industrial Chemistry
0/1/0 z 2
FC4010 Teorie chemické vazby
2/0/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC4106 Chemie mikrosvěta
2/0/0 k 3
FC4107 Výzkum učitele chemie na ZŠ
0/2/0 k 3
FC4108 Integrovaná terénní výuka
0/2/0 k 3
FC4109 Správná laboratorní praxe
2/0/0 k 3
FC4110 Bioorganická chemie
2/0/0 k 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5