N-ZS CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Atribut: NZS_CJ2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp201 Stylistika v teorii a praxi
0/1/0 zk 3
CJp202 Literární kritika a textologie
0/1/0 z 2
CJp203 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1
0/2/0 k 3
CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy
1/0/0 z 2
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp205 Alternativní metody výuky českého jazyka 1
0/2/0 z 2
CJp508 Využití korpusů v pedagogické praxi
0/2/0 z 2
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp206 Kapitoly z didaktiky českého jazyka
1/0/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp207 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2
0/2/0 zk 4
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0
CJp505 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež
1/0/0 z 2
CJp510 Starší česká literatura
0/2/0 zk 4
CJp515 Základy onomastiky
2/0/0 z 2
CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CJ6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp208 Alternativní metody výuky českého jazyka 2
Cjp205 0/1/0 z 2
CJp517 Světová literatura 20. století
1/0/0 z 2
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp032 Historická mluvnice českého jazyka
0/2/0 k 3
CJp502 Mediální výchova
0/2/0 z 3
CJp504 Kapitoly ze starší české literatury
1/0/0 z 2
CJp518 Základy dialektologie
2/0/0 k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp210 Podoby nejnovější české literatury
0/1/0 zk 3
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0
CJp512 Vývoj spisovné češtiny
2/0/0 zk 4
CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CJ6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp211 Kapitoly z nejnovější české literatury
1/0/0 z 2
CJp506 Jazykový rozbor 1
0/2/0 z 3
CJp513 Onomastika
0/2/0 k 4
CJp514 Dialektologie
0/2/0 k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp501 Jazykovědná exkurze
0/0/0 z 2
CJp507 Jazykový rozbor 2
0/2/0 z 3
CJp516 Průvodce dějinami české literatury
0/2/0 z 3