N-ZS DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Atribut: NZS_DE2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, student zapisuje předměty ke zvolenému jazyku a v průběhu studia minimálně jednu z nabízených povinně volitelných oborových přednášek.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEpDD1 Dějiny dějepisectví 1
1/0/0 z 1
DEpRED Didaktické aspekty výuky regionálních dějin
1/1/0 k 3
DEp1DI Didaktika dějepisu 1
1/1/0 z 3
DEp19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy
1/0/0 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp0ne Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu
1/0/0 k 2
DEp0nf Národní Fronta v politickém systému poválečného Československa (1945-1990)
1/0/0 z 2
DEp0pm Poutě a poutní místa
1/0/0 k 2
DEp01z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence
1/0/0 k 2
DEp02p Politické soudní procesy v Československu po roce 1945
1/0/0 k 2
DEp03s Politické strany ČSR
1/0/0 k 2
DEp04s Nejstarší slovanské státy
1/0/0 k 2
DEp05j Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století
1/0/0 k 2
DEp06k Každodennost v dějinách
1/1/0 k 2
DEp07l Československé legie, vznik ČSR
1/0/0 k 2
DEp08v Studená válka a třetí odboj 1948-1989
1/0/0 k 2
DEp09r Češi v Rusku a na Ukrajině
1/0/0 k 2
DEp10p Česko-polské vztahy do konce 18. století
1/0/0 k 2
DEp11p Dějiny Polska do r. 1772
1/0/0 k 2
DEp45p Vývoj ústavního práva
1/0/0 k 2
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp35p Exkurze Praha 2
0/0/3.3 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEpARC Archivnictví
1/0/0 k 3
DEpDD2 Dějiny dějepisectví 2
1/0/0 zk 3
DEp2DI Didaktika dějepisu 2
1/1/0 zk 5
De6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
De6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp0jv Jagellonský věk v českých zemích
1/0/0 k 2
DEp00w Central Europe in the context of the Cold War
1/0/0 k 2
DEp21z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2
1/0/0 k 2
DEp22k Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
1/0/0 k 2
DEp23m Národnostní minority
1/0/0 k 2
DEp24s Problematika evropského středověku
1/0/0 k 2
DEp25r Problematika raně novověkých dějin
1/0/0 k 2
DEp26s Vývoj státnosti v letech 1938 – 1948
1/0/0 k 2
DEp27u České ústavní dějiny
1/0/0 k 2
DEp28o Osobnosti 1. ČSR
1/0/0 k 2
DEp29k Česká kultura v letech 1945-1989
1/0/0 k 2
DEp41r Církevní řády ve středověku
1/0/0 k 2
DEp42b Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968
1/0/0 k 2
DEp43s Hmotná kultura Slovanů ve středověku
1/0/0 k 2
DEp44l Úvod do dějin Lužických Srbů
1/0/0 k 2
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp12r Exkurze ČR I
0/0/3.3 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DepDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století
1/0/0 k 3
DEpDVT Dějiny vědy a techniky
0/1/0 k 2
De6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
De6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp0ne Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu
1/0/0 k 2
DEp0nf Národní Fronta v politickém systému poválečného Československa (1945-1990)
1/0/0 z 2
DEp0pm Poutě a poutní místa
1/0/0 k 2
DEp01z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence
1/0/0 k 2
DEp02p Politické soudní procesy v Československu po roce 1945
1/0/0 k 2
DEp03s Politické strany ČSR
1/0/0 k 2
DEp04s Nejstarší slovanské státy
1/0/0 k 2
DEp05j Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století
1/0/0 k 2
DEp06k Každodennost v dějinách
1/1/0 k 2
DEp07l Československé legie, vznik ČSR
1/0/0 k 2
DEp08v Studená válka a třetí odboj 1948-1989
1/0/0 k 2
DEp09r Češi v Rusku a na Ukrajině
1/0/0 k 2
DEp10p Česko-polské vztahy do konce 18. století
1/0/0 k 2
DEp11p Dějiny Polska do r. 1772
1/0/0 k 2
DEp45p Vývoj ústavního práva
1/0/0 k 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp35p Exkurze Praha 2
0/0/3.3 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEpDEK Didaktické aspekty výuky kulturních dějin
1/0/0 k 2
DEpDHG Didaktika historické geografie
1/0/0 k 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEp0jv Jagellonský věk v českých zemích
1/0/0 k 2
DEp00w Central Europe in the context of the Cold War
1/0/0 k 2
DEp21z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2
1/0/0 k 2
DEp22k Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
1/0/0 k 2
DEp23m Národnostní minority
1/0/0 k 2
DEp24s Problematika evropského středověku
1/0/0 k 2
DEp25r Problematika raně novověkých dějin
1/0/0 k 2
DEp26s Vývoj státnosti v letech 1938 – 1948
1/0/0 k 2
DEp27u České ústavní dějiny
1/0/0 k 2
DEp28o Osobnosti 1. ČSR
1/0/0 k 2
DEp29k Česká kultura v letech 1945-1989
1/0/0 k 2
DEp41r Církevní řády ve středověku
1/0/0 k 2
DEp42b Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968
1/0/0 k 2
DEp43s Hmotná kultura Slovanů ve středověku
1/0/0 k 2
DEp44l Úvod do dějin Lužických Srbů
1/0/0 k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.