N-ZS FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (dvouobor)

Atribut: NZS_FJ2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Student má povinnost splnit 38 kreditů za obor. Ke kreditům z povinných předmětů je nutno za studium splnit minimálně 6 kreditů z povinně-volitelných předmětů nabízených katedrou. Volitelné předměty si student zapisuje dle uvážení.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3006 Didaktika 1
0/1/0 z 2
FJ3015 Jazykový seminář 1
0/2/0 z 2
FJ3020 Lexikologie 1
1/1/0 z 2
FJ3023 Literatura pro děti a mládež
1/1/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3010 Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3012 Francouzský detektivní román
0/1/0 z 2
FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka
0/1/0 z 2
FJ3030 Současná francouzská literatura - interpretace textů
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3035 Vývoj jazyka
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
1/0/0 z 2
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
0/1/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
0/1/0 z 2
FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě
0/1/0 z 2
FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka
0/1/0 z 2
FJ3037 Základy e-Twinningu
0/1/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3007 Didaktika 2
FJ3006 || FJMP_DI1 || FJMK_DI1 0/1/0 z 2
FJ3016 Jazykový seminář 2
FJ3015 || FJMP_JS1A || FJMK_JS1A 0/2/0 z 2
FJ3021 Lexikologie 2
FJ3020 || FJMP_LX1 || FJMK_LX1 1/1/0 zk 4
FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
FJ6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3019 Kanadská francouzština
0/1/0 z 2
FJ3022 Literatura frankofonních zemí
1/0/0 z 2
FJ3024 Multimediální didaktické postupy
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3027 Poslech s porozuměním
0/2/0 z 2
FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3033 Vybrané kapitoly ze stylistiky
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině
0/1/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ3011 Francouzská korespondence
0/1/0 z 2
FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků
0/1/0 z 2
FJ3031 Tvorba křesťanských autorů
0/2/0 z 3
FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe
0/1/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3008 Didaktika 3
FJ3006 && FJ3007 || FJMP_DI1 && FJMP_DI2 || FJMK_DI1 && FJMK_DI2 0/1/0 zk 3
FJ3017 Jazykový seminář 3
FJ3015 && FJ3016 || FJMP_JS1A && FJMP_JS2A || FJMK_JS1A && FJMK_JS2A 0/2/0 zk 4
FJ3025 Písemný projev 1
0/2/0 z 2
FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
FJ6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3010 Didaktika literárního textu
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3012 Francouzský detektivní román
0/1/0 z 2
FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzského jazyka
0/1/0 z 2
FJ3030 Současná francouzská literatura - interpretace textů
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3035 Vývoj jazyka
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
1/0/0 z 2
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
0/1/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ1013 Jak psát závěrečnou práci
0/1/0 z 2
FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě
0/1/0 z 2
FJ3004 Deskové hry ve výuce cizího jazyka
0/1/0 z 2
FJ3005 Didaktická konference
0/0/0 k 6
FJ3037 Základy e-Twinningu
0/1/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3018 Jazykový seminář 4
FJ3015 && FJ3016 && FJ3017 || FJMP_JS1A && FJMP_JS2A && FJMP_JS3A || FJMK_JS1A && FJMK_JS2A && FJMK_JS3A 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3019 Kanadská francouzština
0/1/0 z 2
FJ3022 Literatura frankofonních zemí
1/0/0 z 2
FJ3024 Multimediální didaktické postupy
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3026 Písemný projev 2
FJ3025 || FJMP_PP1A || FJMK_PP1A 0/2/0 z 2
FJ3027 Poslech s porozuměním
0/2/0 z 2
FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3033 Vybrané kapitoly ze stylistiky
Pozn.: Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
0/1/0 z 2
FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině
0/1/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
0/1/0 z 2
FJ3009 Didaktika 4
0/1/0 k 3
FJ3011 Francouzská korespondence
0/1/0 z 2
FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků
0/1/0 z 2
FJ3031 Tvorba křesťanských autorů
0/2/0 z 3
FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe
0/1/0 z 2