N-ZS HV2 Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Atribut: NZS_HV2_P_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV026 Hra na nástroj 1
0/1/0 z 1
HV7MP_DI1 Didaktika HV 1
0/2/0 z 2
HV7MP_HNN1 Hra na nástroj 1
0/1/0 z 1
HV7MP_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie
2/0/0 k 3
HV7MP_UHE Úvod do hudební estetiky
2/0/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV7MP_IS Interpretační seminář
0/2/0 k 2
HV7MP_KH Komorní hra
0/2/0 k 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba
1/0/0 z 2
HV7MP_SHE Seminář k hudební estetice
0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
0/6/0 z 6


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV7MP_DI2 Didaktika HV 2
0/2/0 z 2
HV7MP_HNN2 Hra na nástroj 2
HV7MP_HNN1 0/1/0 zk 3
HV7MP_SB Sbormistrovství
0/2/0 zk 4
HV7MP_TUHS Teorie umění a hudební semiotika
2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba
1/0/0 z 2
HV7MP_KEY Keyboardy
0/1/0 k 1
HV7MP_STU Seminář k teorii umění a hudební semiotice
0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
0/6/0 z 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV7MP_DI3 Didaktika HV 3
0/2/0 zk 4
HV7MP_PH Populární hudba
0/1/0 z 1
HV7MP_SDH1 Seminář k dějinám hudby 1
0/2/0 z 2
HV7MP_VDU Vztahy mezi druhy umění
2/0/0 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba
1/0/0 z 2
HV7MP_HNN3 Hra na nástroj 3
HV7MP_HNN2 0/1/0 z 1
HV7MP_SVDU Seminář ke vztahům mezi druhy umění
0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
0/6/0 z 6


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV7MP_MPA Multimediální počítačové aplikace
0/2/0 k 3
HV7MP_SDH2 Seminář k dějinám hudby 2
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba
1/0/0 z 2
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
0/6/0 z 6