N-ZS KR2 Učitelství křesťanské výchovy pro ZŠ

Atribut: NZS_KR2_P_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, student zapisuje v průběhu studia minimálně jednu z nabízených povinně volitelných oborových přednášek.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DIK1 Didaktika křesťanské výchovy 1
1/1/0 z 4
Kv2MP_ESZ Exegeze Starého zákona
2/1/0 k 5

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry
1/0/0 z 1
Kv2MP_CRKS Církevní řády a kláštery ve středověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_OVI1 Osobnost a víra 1
1/0/0 z 1
Kv2MP_ZAL1 Základy latiny 1
1/0/0 z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DIK2 Didaktika křesťanské výchovy 2
1/1/0 zk 4
Kv2MP_DT Dogmatická teologie
2/1/0 zk 5
Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Kv6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DUST Dějiny umění ve středověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_KKRN Křesťanská kultura a umění ran. novověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_KRIK Křesťanská ikonografie
1/0/0 z 1
Kv2MP_NCAR Nejstarší církevní architektura
1/0/0 z 1
Kv2MP_PNAB Psychologie náboženství
1/0/0 z 1
Kv2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě
1/0/0 z 1
Kv2MP_ZAL2 Základy latiny 2
0/1/0 z 1

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_ENZ Exegeze Nového zákona
2/1/0 zk 5
Kv2MP_RELI Religionistika
1/1/0 zk 5
Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Kv6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry
1/0/0 z 1
Kv2MP_CRKS Církevní řády a kláštery ve středověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_OVI1 Osobnost a víra 1
1/0/0 z 1
Kv2MP_ZAL1 Základy latiny 1
1/0/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_BISE Bioetika a sociální etika
1/1/0 k 3
Kv2MP_MT Morální teologie
2/1/0 k 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Kv2MP_DUST Dějiny umění ve středověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_KKRN Křesťanská kultura a umění ran. novověku
1/0/0 z 1
Kv2MP_KRIK Křesťanská ikonografie
1/0/0 z 1
Kv2MP_NCAR Nejstarší církevní architektura
1/0/0 z 1
Kv2MP_PNAB Psychologie náboženství
1/0/0 z 1
Kv2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě
1/0/0 z 1
Kv2MP_ZAL2 Základy latiny 2
0/1/0 z 1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.