N-ZS MA2 Učitelství matematiky pro ZŠ

Atribut: NZS_MA2_P_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDM1 Didaktika matematiky 1
2/0/0 k 3
MA2MP_SDM1 Seminář z didaktiky matematiky 1
0/2/0 z 2
MA2MP_SHIM Seminář z historie matematiky
0/2/0 z 2
MA2MP_TEC1 Teorie čísel 1
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PINT Integrální počet funkcí více proměnných
2/0/0 z 2
MA2MP_PPR2 Pravděpodobnost a statistika 2
2/0/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDIM Diskrétní matematika
2/0/0 z 2
MA2MP_SVPM Mathematics for pupils with specific needs of education
0/1/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_CTEM Cvičení z teorie množin
0/2/0 z 2
MA2MP_PDM2 Didaktika matematiky 2
2/0/0 k 3
MA2MP_PTEM Teorie množin
1/0/0 zk 3
MA2MP_SDM2 Seminář z didaktiky matematiky 2
0/2/0 z 2
MA6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
MA6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_SVPM Mathematics for pupils with specific needs of education
0/1/0 z 1
MA2MP_TEC2 Teorie čísel 2
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDM3 Didaktika matematiky 3
2/0/0 zk 4
MA2MP_PHIM Historie matematiky
1/0/0 z 1
MA2MP_SDM3 Seminář z didaktiky matematiky 3
0/2/0 z 2
MA2MP_SMR2 Metody řešení matematických úloh 2
0/2/0 z 2
MA6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
MA6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDIM Diskrétní matematika
2/0/0 z 2
MA2MP_SVPM Mathematics for pupils with specific needs of education
0/1/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_PDM4 Didaktika matematiky 4
2/0/0 z 2
MA2MP_SDM4 Seminář z didaktiky matematiky 4
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2MP_SVPM Mathematics for pupils with specific needs of education
0/1/0 z 1
MA2MP_VSAL Výběrový seminář z algebry
0/2/0 z 2
MA2MP_VSAN Výběrový seminář z matematické analýzy
0/2/0 z 2
MA2MP_VSGE Výběrový seminář z geometrie
0/2/0 z 2