N-ZS NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ (dvouobor. prezenční studium)

Atribut: NZS_NJ2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Rozložení kreditů
Ve studiu učitelství německého jazyka je nutno získat za předměty NJ minimálně 33 kreditů. Z toho 23 kreditů za povinné předměty a minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty.

Předměty ukončené zápočtem nebo kolokviem (k, z) mají hodnotu 3 kreditů za kolokvium nebo 2 kreditů za zápočet. (Podmínky ukončení jsou uvedeny v katalogu předmětů. Volba typu ukončení je možná jen při zápisu.)

Především studentům prvního ročníku, kteří neabsolvovali na KNJ bakalářské studium, doporučujeme, aby si přečetli "Podrobného průvodce studiem na KNJ".

Prosím zohledněte při plánování skladby předmětů do jednotlivých semestrů skutečnost, že závěrečný semestr studia (zpravidla 4.) je výrazně zkrácený. Možnost jeho absolvování ve zkrácené době je nutno předem domluvit s vyučujícím. Podrobné informace ke skladbě studia i ke katalogu Vám ochotně podá kterýkoliv člen katedry, viz také zde Doporučený průchod studiem ).

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

Podzimní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_C101 Jazyková cvičení C1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, P. Marečková 0/2/0 z 2
NJ_C201 Jazyková cvičení C2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, H. Hradílková 0/1/0 zk 4
NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Marečková 1/0/0 z 2
NJ_L400 Literatura pro děti a mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
J. Veličková 1/0/0 zk 3
NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 2/0/0 z 2
NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 1/0/0 zk 3
NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
A. Brychová, K. Pešková 0/.5/0 z 1
NJ6003 Učitelská praxe 3
A. Brychová, P. Zetochová 0/0/5 z 2

Podzimní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_G230 Paradigmata v morfologii a alternativní pohledy
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G390 Valence v teorii a praxi
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
M. Muzikant, R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 k, z 2
NJ_G600 Textová lingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_G800 Vývoj německého jazyka
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
M. Muzikant 0/1/0 k, z 2
NJ_L130 Mezinárodní literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby
A. Brychová 0/1/0 z 2
NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2

Podzimní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"
H. Hradílková, J. Veličková, J. Ettler 0/1/0 z 2
NJ_D402 Tvůrčí psaní
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_G970 Bilingvismus ve školství
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_K120 Rozvoj interkulturní komunikační kompetence
P. Marečková 0/1/0 k, z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
A. Brychová, P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_M303 Videoweb
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
M. Janík 0/1/0 z 2
NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v pátek.
P. Marečková 0/1/0 k, z 2
NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ! Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_P003 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
J. Budňák, M. Janík 0/0/1 z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 0/1/0 z 2


Jarní semestry - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_C102 Jazyková cvičení C1+
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex NJ%_3JCV
E. Denner, P. Marečková 0/2/0 z 2
NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa, R. Wagner 1/0/0 zk 3
NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
V. Janíková 2/0/0 z 2
NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
A. Brychová, K. Pešková 0/.5/0 z 1
NJ6002 Učitelská praxe 2
A. Brychová, P. Zetochová 0/0/5 z 2

Jarní semestry - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině
A. Straková 0/1/0 k, z 2
NJ_G230 Paradigmata v morfologii a alternativní pohledy
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G330 Úvod do složkové syntaxe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
R. Wagner 0/1/0 k, z 2
NJ_G600 Textová lingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_G700 Pragmalingvistika
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_G990 Korpusová lingvistika
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 k, z 2
NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 0/1/0 k, z 2
NJ_M140 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
S. Reitbrecht 0/1/0 k, z 2
NJ_M308 Práce se slovní zásobou
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ_M502 Moderní technologie ve výuce němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
H. Hradílková, V. Janíková 0/1/0 k, z 2
NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
P. Marečková 0/1/0 k, z 2
NJ6200 Náslechová oborová praxe průběžná
A. Brychová 0/0/0 z 2

Jarní semestry - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"
H. Hradílková, J. Veličková 0/1/0 z 2
NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_D402 Tvůrčí psaní
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_D520 E-learning: tutorial
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_G490 Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_G950 Německá nářečí
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_L150 Literární kolokvium
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
A. Brychová 0/1/0 k, z 2
NJ_M306 Vzdělávací politika v Berlíně
A. Brychová 0/0/2.7 z 2
NJ_M404 Didaktika dětské literatury
0/1/0 z 2
NJ_P002 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_P004 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_Z100 Studentské divadlo a rozbor dramatického textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi stejného předmětu v předcházejícím semestru.
J. Budňák, M. Janík 0/0/1 z 4
NJ_Z200 Německý film
J. Budňák 0/0/.7 z 2


Doporučený průchod studiem (povinné předměty):

1. Semestr: 2. Semestr: 3. Semestr: 4. Semestr: